Studiul, prezentat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în vederea Calificării Adulților ne arată că în ultimii ani s-a simțit o creștere a angajatorilor care se confruntă cu deficitul de cadre competente. Peste 25% din companii s-au ciocnit de problema lipsei forței de muncă din cauza incapacității de a găsi personal calificat.

Potrivit cercetării, în ultimele 12 luni, doar una din zece persoane a căutat informații despre posibilitățile de urmare sau continuare a unei forme de învățământ. Studiul arată că în rândul persoanelor cu dizabilități și de etnie romă interesul față de învățarea continuă este aproape nul, la modul general femeile fiind mai predispuse să-și dezvolte anumite competențe sau abilități, în raport cu bărbații.

Interesul populației pentru învățare pe tot parcursul vieții este relativ scăzut. Doar 13,2% din populație ar fi interesată să beneficieze de noi oportunități de învățare și dezvoltare a competențelor.

Experții Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare spun că rolurile de gen determină motivația și inteția reală de a urma studiile.

Astfel, în cazul femeilor, bariera de bază este legată de responsabilitățile familiale. În același timp, o barieră pentru bărbați s-a dovedit a fi legată de locul de muncă și anume lipsa suportului din partea angajatorului.

Totodată, se evidențiază o motivație mai mare a persoanelor cu nivel scăzut de trai. În cazul acestui grup, studiile se asociază cu posibilitatea sporirii veniturilor. Un alt grup social care manifestă tendințe de participare la studii sunt tinerii.

Potrivit Studiului privind Educația Adulților efectuat la nivelul statelor-membre ale Uniunii Europene, ponderea de participare a adulților în activități de învățare este determinată de nivelul de acces la informații. Acesta fiind o premisă importantă pentru decizia de a continua învățământul.

Autor: Roxana Onici, stagiară