Veniturile cetățenilor R.Moldova s-au majorat cu aproape 8% pe parcursul anului trecut și au constituit în medie 3.096 lei lunar per locuitor. În timp ce cheltuielile au continuat să fie la nivelul anului 2019, remitențele au căpătat o pondere tot mai mare în structura veniturilor disponibile ale populației rurale, arată datele Biroului Național de Statistică, scrie Agora

Salariul a continuat să fie cea mai importantă sursă de venit a populației, având o pondere de 50%, fiind urmat de prestațiile sociale care au reprezentat circa 19% și activitățile pe cont propriu ce au avut o pondere de 14% din venitul mediu lunar al unei persoane. Remitențele au rămas o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor, acestea reprezentând aproape 13%.

În funcție de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 993 de lei sau de aproape două ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Pentru populaţia din mediul urban principalele surse de venituri sunt activitatea salarială, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de puțin peste 60% și prestațiile sociale – 17.9%.

Pentru gospodăriile din mediul rural, cea mai importantă sursă de venit, la fel, este activitatea salarială – 40% din total venituri, dar contribuția acesteia este cu aproape un sfert mai mică decât în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 15% din totalul veniturilor disponibile.

Populaţia rurală, în comparaţie cu cea urbană, este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri, ponderea fiind de 16% faţă de 9% în cazul populaţiei din mediul urban.

Pe ce au cheltuit moldovenii cei mai mulți bani

Nivelul cheltuielilor în 2020 a rămas practic la nivelului anului 2019 iar în termeni reali, populația a cheltuit în medie cu 3.5% mai puțin comparativ cu anul precedent. În continuare, cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentației – 43%, locuinței și serviciilor comunale – 16%, îmbrăcăminte sau încălțăminte – aproape 9%.

În funcție de mediul de reşedinţă, se constată că, populaţia din mediul urban dispune de cheltuieli de consum aproape două ori mai mari faţă de cheltuielile populaţiei din mediul rural.