Trăim o perioada in care, dacă am judeca după numărul de divorțuri și conflicte familiale, concluzia este că avem mai multe cupluri care prezinta conflicte decât cuplurile fericite. Dar conflictul familial nu se referă numai la persoana celor în dispută, ci şi la toţi cei afectați de conflict, cum ar fi copii, bunicii, rudele, etc. De obicei aceste conflicte apar cu mult timp înaintea divorțului și pot continua mulți ani după divorțul oficial. În orice situație, medierea cu un mediator profesionist poate fi o soluție care va salva multe dureri de cap, certuri, efecte negative pentru apropiați și bani rămași în buzunar. De asta ne asigură Aurelia Irodoi, mediator profesionist.

Cauzele conflictelor de familie pot fi multiple:

 • lipsa comunicării între parteneri,
 • diferență mare între așteptări și ceea ce primești,
 • redefinirea rolurilor în cuplu,
 • lipsa valorilor esențiale identice,
 • conflicte financiare care includ administrarea banilor și percepțiile privind cheltuielile necesare și cele extravagante;
 • conflicte legate de educația copiilor, în special de disciplina și exercitarea autorității,
 • cât și conflicte morale și religioase.

Ce tipuri de conflicte familiare se rezolvă prin mediere?

 • contactele părinților cu copiii,
 • domiciliul copiilor;
 • comunicarea;
 • suportul financiar;
 • petrecerea vacanțelor şi sărbătorilor;
 • tratament medical;
 • graficul vizitelor unuia din părinți;
 • partajul averii;
 • pensia de întreținere a copiilor minori sau a soțului inapt de muncă;
 • datorii comune;
 • cine are grijă de rudele în vârstă;
 • educația copiilor.

Medierea familială îşi propune să mențină ambele părți responsabile, evitând noțiunea de victorie a unei părți sau a alteia şi comparația dintre părinți „buni” şi părinți „răi”.

Partajarea averii sau stabilirea domiciliului copilului după divorț

Aurelia Irodoi, mediatoare

„Problema ce ține de soarta bunurilor dobândite în timpul căsătoriei apare frecvent în cazul divorțurilor, tot mai dese în societatea noastră. Cu privire la bunurile agonisite în căsătorie, legea prevede două regimuri juridice – bunuri personale și bunuri proprietate comună în devălmășie. Acestea aparțin ambilor soți cu titlu de proprietate comuna în devălmășie, fără a specifica care bunuri aparțin fiecăruia din ei, chiar dacă poate unul dintre soți nu a avut un venit propriu și în timpul căsătoriei s-a ocupat de gospodăria casnică, de educația copiilor, etc. Ideal ar fi ca părțile să apeleze la mediere înainte de începerea procesului de divorț, însă îi încurajez și în timpul procesului să vină.

Aceste conflicte țin nu numai de partajul averii comune, dar și conflicte care afectează emoțional și psihologic copii minori, rudele implicate, bunicii, etc. Sunt niște conflicte foarte emoționale, tensionate, uneori dureroase. Chiar dacă eu ca mediator posed cunoștințe din ambele domenii, medierea familială NU este nici terapie de cuplu sau familială și nici consultanță juridică. Este un dialog desfășurat într-o atmosferă pașnică, menit să înfrunte şi să rezolve conflictele chiar și în momentul despărțirii, restabilind o comunicare între părți. Medierea se face în scopul ajungerii la un acord comun, care să corespundă nevoilor fiecărui membru al familiei, într-un mod avantajos pentru toți, astfel încât toate părțile să câștige”, explică Aurelia Irodoi.

Mediatorul nu este un judecător și, deci nu poate să ia decizii pentru cuplu. El nu reprezintă pe niciunul dintre soți. El doar facilitează dialogul între părți, pentru a ajunge la un numitor comun avantajos pentru ambele, inclusiv reieșind din interesul major al copilului minor.

 Cum îi afectează pe copii aceste litigii?

„Divorțul sau despărțirea de un părinte afectează în mod special copilul, și se răsfrâng în mod direct asupra psihicului, creându-i acestuia o nouă zonă de percepție asupra relațiilor cu fiecare părinte și cu cei din jur. În momentul de criză pe care îl reprezintă despărțirea, copiii resimt tristețe, durere, frică, sentimentul de pierdere, vină, mânie, singurătate, dificultăți în raporturile cu părinții, şi cu ceilalți oameni. El este afectat de decizia unuia dintre părinți de a divorța  și de a se muta sau de a nu mai comunica cu celălalt. Certurile care au loc de față cu copilul, încep să marcheze în cel mai negativ mod copilul. Fie că vrea, fie că nu vrea, asistă deseori la conflicte deschise și uneori la violențe de limbaj și fizice care îl vor marca toată viața”, explică mediatoarea.

Studiile arată că un copil care trece printr-un divorț, este de două ori mai predispus la un divorț în viitoarea lui familie. Un astfel de copil suferă de pe urma divorțului și deseori suferința lui se prelungește în timp fiind mai lungă decât suferința părinților. Acest lucru se traduce prin aceea că părinții lui pot depăși la un moment dat perioada dificilă a divorțului dar copilul încă suferă și trece mai greu prin divorț.

„Cum divorțul va afecta un copil depinde de părinți și de modul în care gestionează ei întreaga situație privind despărțirea. Deseori, încurcați în problemele lor personale, soții în curs de divorț neglijează aspectele ce țin de copil. Un mediator poate pune interesul superior al copilului din nou în discuțiile principale ale soților aflați pe drumul divorțului. Un astfel de specialist poate asista părinții să identifice nevoile esențiale ale acestuia. Discutarea lor în mod amiabil și flexibil, cu argumente și analize, fără presiunea unui spațiu și timp judiciar, aduce o și mai multă responsabilizare a fiecărui părinte și o posibilitatea de analiză în detaliu a situației și implicațiilor ei în viața copilului”, explică Aurelia Irodoi.

Cât durează un proces de mediere familială?

„De obicei se ajunge la un numitor comun din 3-4 ședințe comune sau separate. Conform legii, medierea litigiului are loc într-un termen care nu va depăși trei luni de la data încheierii contractului de mediere, dacă părțile nu au stabilit de comun acord alt termen. Pînă la expirarea termenului stabilit inițial, părțile pot solicita prelungirea acestuia. În cazul în care litigiul este deferit medierii în cadrul unui proces judiciar, termenul de mediere poate fi prelungit doar cu acordul organului de urmărire penală sau al instanței de judecată”, explică mediatoarea.

Cum evoluează revendicările soților pe parcursul medierii? 

Aurelia Irodoi, mediatoare

„În orice mediere familială, este convenabil să se supravegheze ca ambii soți să se afle pe poziții egale, fără să abuzeze de superioritate fizică sau verbală, bănească sau de orice alt gen. Dacă medierea familială duce la un acord în mod vădit inechitabil, el nu trebuie să fie garantat de mediator, nici aprobat de un judecător. Primul scop al medierii este de a restabili, cu ajutorul unui profesionist instruit pentru mediere, comunicarea redusă între părți.

Pe măsură ce părțile încep comunicare și scot la iveală nemulțumirile, pretențiile, obiecțiile unul față de altul, se conturează o realitate, pe care fiecare fiind în izolarea sa personală, nu o cunoșteau și nici nu se interesau. Astfel, apar momente care pot fi soluționate doar de comun acord, fie tratamentul copilului, procurarea unui bun strict necesar, necesitatea de surse financiare, plecare peste hotare, etc. În final, părțile pot devia de la cerințele inițiale, în beneficiul altei părți sau copilului minor, etc”, mai spune Aurelia Irodoi pentru EA.md.

Medierea reprezintă un mod amiabil de reglare a consecințelor unei despărțiri între soți. Pentru reușita medierii, participanții trebuie sa coopereze; ajutați de mediator, soții trebuie sa fie capabili sa dea dovada de flexibilitate, de politețe, de respect, de buna credința, fiind dispuși sa furnizeze toate informațiile si documentele cerute de către mediator.

Avantaje medierii în litigii de familie

Recurgerea la medierea familială ar putea:

 • să îmbunătățească comunicarea între membrii familiei;
 • să reducă proporțiile conflictului dintre părțile aflate în litigiu;
 • să conducă la o rezolvare amiabilă;
 • să asigure continuitatea legăturilor dintre părinți şi copii;
 • să contribuie la reducerea costurilor produse de separare sau divorţ;
 • să reducă perioada de timp necesară soluționării conflictului;

Biroul Individual al Mediatorului „Aurelia IRODOI”

Tel: (+373) 691 03252; E-mail: aurelia_irodoi@mail.ru