Uniunea Europeană continuă să ofere suport dezvoltării sectorului IMM în regiunile rurale. Succesele realizate în perioada martie – august 2022, în cadrul programului Sprijin pentru IMM-uri în regiunile rurale au fost evaluate de către Comitetul Director al Proiectului. Programul este implementat de către Ministerul Economiei, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu finanțarea Uniunii Europene.  

Activitățile finalizate cu succes în perioada menționată sunt:

– dezvoltarea noului Program de Turism Rural pentru IMM-uri;

– elaborarea formulărilor de politici privind asigurarea unui mediu de afaceri mai favorabil pentru IMM-uri prin promovarea legislației referitoare la eliminarea poverii administrative pentru funcționarea micro-întreprinderilor și promovarea modificărilor la Legea comerțului intern care protejează micii producători de practicile comerciale neloiale;

– susținerea Sistemului Informațional de Management al Fondului de Garantare pentru ODA (GF-MIS) și pentru aplicarea noului produs de garanții de portofoliu IMM-urilor;

– elaborarea noului Program Național de Promovare a Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității 2022-2026;

– sprijinirea ODA în procesul de reformă (de la ODIMM la ODA) prin elaborarea noului Regulament fundamental și a Cadrului intern de Funcționare;

– revizuirea programului PARE 1+1 și extinderea cu schema de finanțare PARE 1+2.

„Suntem recunoscători pentru asistența și expertiza oferită de Uniunea Europeană Republicii Moldova. Avem multe politici în vigoare pentru a spori suportul pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale. Cu sprijinul UE, vom continua să depunem eforturile în identificarea soluțiilor optime pentru a depăși provocările și a oferi ajutor întreprinderilor mici, de familie, în special din mediul rural”, a declarat Sergiu Gaibu, Ministrul Economiei.

Proiectul de Asistență Tehnică „Sprijin pentru IMM-uri în regiunile rurale”, face parte dintr-un program al Uniunii Europene – „Dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova”. Bugetul proiectului este de 60 milioane EUR. Proiectul de Asistență Tehnică a fost lansat în septembrie 2020 și va derula până în iunie 2023.