Te salut, cititorule eEA.md! Cu această călătorie prin țară, poate chemăm primăvara. Era o zi de marți, zi în care vremea și-a cam făcut de cap. Noi am zis să vizităm Mănăstirea „Tigănești”.

Mănăstirea  de călugări „Țigănești” cu hramul Adormirea Maicii Domnului, una dintre vechile mănăstiri moldovenești, este așezată în zona de codru a Moldovei. Departe de aglomerația urbană, într-o vale pitorească, între două dealuri, care încep de la râul Ichel și de la satele Onești și Țigănești. Dinspre sud curge Ichelul, dinspre vest vin trei izvoare, care în mijlocul locașului sfânt formează un iaz. Denumirea Mănăstirii provine de la satul cu același nume din apropiere.

Data exactă a fondării schitului anterior nu se cunoaște, dar în baza unui zapis (diată) făcut de ieromonahul Samuil (1760) se poate constata că acesta există de mai multă vreme, după cum urmează din copia documentului:

„Copia și tălmăcirea de pe o diată scrisă rusește, arătătaore de hotarul părții de moșie a schitului Țigăneștii, de la ieromonahul Samuil, nacealnicul numitului schit, din veleatul 1760, februarie, din care se vede că scrie aceste.

Părinți sfinți blagosloviți-mă și mă iertați pe mine păcătosul, pre cine Dumnezeu îl va învrednici ca să trăiască întru acest sfânt lăcaș, să caute din sus de mănăstire în deal de lângă Balta Lată, că acolo iaste piatra de hotar, care hostar iaste pus de răzeșii din Cobâlca ce au fost dat și zapis de stăpânire mănăstirii, care zapis s-au prăpădit când era gonire despre tătari, căci năpădindu-mă pe drumul ce merge la Săsăni pe Vatici, tatarii au luat toate lucrurile mănăstirești întru care au fost și zapisul de moșie. Și ne va tăce și va tăinui să fie afurisit iar pe mine păcătosul să mă iertați. 1760. În adevărat iscălit ieromonahul Samuil, de pe iscălitură corect Cavaler Petr Curnițchi”.

 

 

Distribuie articolul: