Legenda satului Molovata Nouă spune că odată, foarte demult, pe când râul Nistru era cât un pârău, doi pescari pescuiau unul pe un mal și altul pe celălalt. Atunci, când cel din dreapta Nistrului a întrebat cum merge pescuitul, cel din stânga râului a răspuns în rusește „molovata”. De atunci și a fost numită localitatea „Molovata”, iar locuitorii numiți molovițeni. În prezent, în localitate sunt multe case părăsite, care ar putea fi conservate și restaurate în cadrul unui proiect frumos.

Ion Ștefăniță, directorul directorul Agenţiei pentru Inspectarea şi Restaurarea Monumentelor, și-a propus restaurarea mai multor case părăsite din zona rurală. Astfel a fost lansat proiectul „Renașterea Satelor Moldovei” după modelul „Muzeul Țăranului” din Molovata Nouă, obiectivul acestuia fiind conservarea-restaurarea arhitecturii tradiționale rurale, valorificarea acestui patrimoniu și includerea în circuitul turistic.

Scopul acestui proiect este valorificarea fondului construit, care în prezent este părăsit, prin reconversarea lui în obiective muzeale în aer liber, puncte de alimentare și cazare turistică, astfel servind la dezvoltarea economică a localității și a țării. Se salută implicarea comunității de pe ambele maluri ale Nistrului, prin motivarea și conștientizarea valorii acestui patrimoniu moștenit., reabilitarea acestuia, valorificarea lui cu necesitățile cotidinene, dar cu păstrarea autenticității și a spiritului locului in situ.

Se propune inventarierea obiectivelor vechi, cu potențial turistic în cadrul viitorului muzeu al satului, în aer liber, iar în perspectivă toate aceste obiective să fie protejate in situ.

Ținta proiectului este de a aduna suficiente surse financiare pentru restaurarea obiectivelor vechi: case, fântâni vechi, zidării, cimitirul vechi: toate urmează să dețină un pașaport de inventariere, fiind stabilite zonele de protecție. Odată elaborate, dosarele vor fi prezentate Institutului Patrimoniului Cultural pentru completarea notelor istorice cu argumentele de clasare.

Aceste case datează din secoul. XIX și sunt ornamentate cu decor arhitectural cu orignii orientale din arhitectura ecleziastică moldovenească a sec XV- XVI, din acest motiv reprezintă o bijuterie istorică de mare valoare pentru Republica Moldova.

Mai multe imagini superbe, surprinse de fotografa Alina Patras, atât în localitate și împrejurimi, cât și în cimitirul vechi, descoperiți în galeria foto de mai jos:

Foto credit: Alina Patras