Peste jumătate din moldovenii aflați în țările europene au indicat că lucrează în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, urmați de cei care au un contract de muncă pe perioadă scurtă (sub 15%) sau contract de prestare servicii( până la 8%). Datele fac parte dintr-un raport realizat de către Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

Studiul arată că  9% dintre lucrătorii migranți de pe continentul european au indicat că lucrează „la negru”, fără nici un contract. Pe continentul european, cei mai mulți care lucrează la negru se află în Spania și Italia.

Situația este și mai alarmantă pentru 35% dintre respondenții din Federația Rusă care au indicat că lucrează la negru, fără nici un contract. Doar 28% dintre cei întrebați din Rusia au indicat că lucrează în baza unei forme de contract, astfel încât 14% au un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, 9% pentru o perioadă scurtă.

Foto: Evaluarea rapidă a OIM privind impactul COVID-19 asupra bunăstării migranţilor moldoveni

Pe continentul european, cei mai mulți care lucrează la negru se află în Spania și Italia. Situația este și mai alarmantă pentru 35% dintre respondenții din Federația Rusă care au indicat că lucrează la negru, fără nici un contract. Doar 28% dintre cei întrebați din Rusia au indicat că lucrează în baza unei forme de contract, astfel încât 14% au un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, 9% pentru o perioadă scurtă.

Autorii raportului susțin că, dat fiind regulile mai stricte de acces și aflare în Israel, 90% din cei plecați în acest stat au indicat existența unei forme sau alta contractuale cu angajatorii și doar 6% din oamenii din Israel au indicat că lucrează la negru. Cât privește perioada contractelor de muncă în Israel, acestea sunt reglementate de cadrul legislativ israelian și acordurile în domeniul migrației forței de muncă încheiate de statul Israel și nu pot exista foarte multe devieri în durata aflării în Israel cu unele excepții, în special când muncitorii din domeniul îngrijirii pot solicita acordarea unei vize umanitare care, odată acordată, prelungește cu câțiva ani dreptul de muncă a lucrătorului migrant.

În ceea ce privește sectorul de angajare, cele mai populare sunt: sectorul de construcții (20%), urmat de cel în domeniul îngrijirii casnice (peste 15%), serviciile hoteliere și restaurante (11%), comerț (sub 10%), industria ușoară (6%), iar peste 20%  au indicat că activează în alte domenii, dintre care majoritatea înalt calificate precum administrare publică, educație, cercetare, cultură, management, tehnologii informaționale, finanțe, justiție, iar în jur de 5% din  au precizat că lucrează în domenii precum sunt cele de frumusețe, curățenie și agricultură.

Sectoarele cele mai populare pentru bărbați sunt: cel al construcției (48%), transport și logistică (13%), servicii hoteliere, industria ușoară și comerț (câte 7% fiecare), pe când femeile lucrează preponderent în sectorul îngrijirii casnice (23%), servicii hoteliere și restaurante (14%) și comerț (11%).

Studiul a fost realizat  în perioada aprilie – mai a anului curent  de  către Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Agenția ONU pentru Migrație, Misiunea în Moldova. În total, au participat un număr de 1.186 respondenți din zece țări de destinație ale migranților moldoveni aflați peste hotare în scop de muncă: Portugalia, Spania, Italia, Germania, Franța, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Federația Rusă și Israel.

Sursa: Agora.md

Distribuie articolul: