Sunt date ale studiului „Costul economic al inegalităților de gen în Republica Moldova”, realizat de Expert-Grup în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor și finanțat de Suedia. Acesta arată că zeci de femei întâmpină dificultăți în a reveni în câmpul muncii după naștere și concediu de maternitate, piedici formate de prejudecățile de gen, lipsa flexibilității angajatorilor și specificul cultural.

„În cazul inegalității de gen, din păcate, iată că avem an de an pierderi semnificative. Este vorba despre zeci de miliarde de lei pe care economia Republicii Moldova îi pierde din simplul motiv că nu avem o rată echilibrată a egalității de gen”, a declarat Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Conform datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), la 1 ianuarie 2020, 39.458 mame și 7.136 de tați se aflau în concediul parțial plătit și beneficiau de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului.

Autorii studiului consideră că autorițățile locale nu asigură o suficientă atenție acestui subiect, astfel, legislația nu conține prevederi care ar motiva mama și tatăl să împartă între ei concediul de îngrijire a copilului.  „Elaborarea și implementarea eficientă a măsurilor de armonizare a vieții profesionale cu viața de familie trebuie să devină o prioritate pentru autoritățile naționale. Lipsa acestor măsuri afectează în primul rând femeile, care, deseori, sunt nevoite să renunțe la serviciu și dezvoltarea lor profesională”, a precizat Natalia Vîlcu, coautoarea a studiului.

În anul 2019, în Republica Moldova existau două creșe, care sunt situate doar în mediul urban. În condițiile în care în anul 2018 s-au născut 32.600 de copii, iar în 2017 – 34.100, numărul instituțiilor de educație antepreșcolară și a locurilor disponibile este vădit insuficient, notează autorii.

„Pentru o societate, inegalitatea de gen este o constrângere pentru progres. Se limitează oportunitățile unei jumătăți din populație. Când femeile sunt constrânse să-și atingă potențialul maxim, acel potențial se pierde pentru întreaga societate”, a concluzionat Virginia Bîlici, coordonatoarea de programe în cadrul Ambasadei Suediei în Republica Moldova.

Totodată, pentru a îmbunătăți situația în segmentul dat, autorii studiului vin cu o serie de recomandări, printre care: ajustarea cadrului legislativ, acțiuni de informare a opiniei publice cu privire la egalitatea de gen, eliminarea stereotipurilor de gen, reconcilierea vieții private cu cea profesională, informarea despre rolul femeilor și bărbaților în societate și familie.

Sursa: AGORA.md