Toamna în acest an e darnică de timp frumos. Tocmai de aceea, noi încercăm să profităm din plin de ea. Săptămâna asta ne-am „contopit” cu natura, chiar în inima Codrilor. Echipa ea.md a vizitat de această dată Rezervația „Codrii”, care se află în raionul Strășeni, comuna Lozova, la 49 de km de Chișinău.

Rezervația „Codrii” ocupă un loc deosebit printre ariile protejate din Republica Moldova și este prima rezervație creată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri din 27.09.1971, în scopul conservării celor mai reprezentative sectoare de păduri tipice zonei din Podișul Central al Codrilor. Rezervația a fost instituită grație oamenilor de știință și Mișcării de Ocrotire a Naturii, pe o suprafață de 2740 ha.

În anul 1926 Membrii Societăţii Experimentatorilor şi Iubitorilor Naturii din Basarabia au propus spre rezervare 13 sectoare valoroase de pădure din Basarabia, printre care şi pădurea Căpriana-Lozova. Al. Borza, cunoscutul savant – botanist, profesorul universității din Cluj-Napoca, a vizitat aceste păduri şi în lucrarea „Ocrotirea monumentelor naturii din Basarabia” propune sub ocrotire unele suprafețe de păduri valoroase. Aceste obiecte au fost declarate monumente ale naturii Basarabiei prin Hotărârea Consiliului de Miniștri a României din 19 iulie 1937.