Conflicte au existat și vor fi. La nisipiera de la terenul de joacă, în familie, la școală sau serviciu, dar și în trafic sau în afaceri. În era modernă, există o profesie oficială care îmbină perfect psihologia și cunoștințele juridice, arta de a asculta și de a găsi căi de compromis din toate situațiile – mediatorul. Aurelia Irodoi o practică deja de peste zece ani și îi cunoaște toate detaliile, recomandând-o și experiența cu clienți din diverse domenii de activitate. Mediator autorizat de Institutul Național de Justiție și calificată la nivel internațional de Centrul pentru Soluționarea Eficientă a Disputelor (CEDR) (Londra) din 2013, Aurelia ne prezintă avantajele acestui serviciu și ne dă exemple concrete în care a reușit să-și ajute clienții.

Conflictele se pot finaliza „win-win”

Aurelia Irodoi, mediator

„Fie că vorbim de o dispută în viața personală sau de litigii profesionale, neînțelegerile pot să ducă la ruperea legăturii dintre două persoane sau chiar la judecată. Pentru a evita costurile ridicate și timpul îndelungat al proceselor, părțile aflate în conflict pot să apeleze la mediere. Aceasta este o variantă alternativă judecății, mult mai rapidă și mai benefică pentru ambele părți, fiind vorba de o situație de tip câștig-câștig. În țara noastră, acest tip de serviciu este la început de cale, însă pot afirma că medierea joacă un rol primordial în degrevarea judecătoriilor de numărul colosal de procese și în reducerea numărului de conflicte care vor ajunge în instanță”, consideră mediatorul Aurelia Irodoi.

Ce este medierea?

„Medierea este un filtru între conflict și intanța de judecată. Trebuie să apară dubii atunci când o persoană nu este predispusă să medieze conflictul. În rest, medierea poate fi inițiată de către oricare dintre părți, din propria inițiativă. În mediere, oamenii conlucrează amiabil, iar asta e cel mai important. Posibil prin mediere să nu ajungeți la un compromis total, dar se scot la iveală pretențiile reciproce, atitudinea, nemulțămirea, poziția părților, etc. și drept urmare începe un dialog constructiv”, condideră Aurelia Irodoi.

Cum se desfășoară procesul de mediere?

„Totul se petrece, de obicei, în biroul mediatorului, adică într-un spațiu neutru, care astfel poate fi o cale de deschidere a unei porți de comunicare între părți. Ești liber să alegi mediatorul pe care-l dorești, iar procesul este unul flexibil. Mediatorul trebuie să fie independent și să dea dovadă de neutralitate și imparțialitate. Este garantată confidențialitatea procesului și egalitatea de tratare a părților. Părțile sunt în drept să renunțe la mediere în orice moment. Pe parcursul procesului de mediere, părțile pot fi asistate de avocați, traducători și/sau interpreți, precum și de experți în domeniul respectiv. Mediatorul poate întruni sesiuni comune, cu ambele părți, sau sesiuni separate, cu fiecare parte, spre exemplu atunci când părțile din conflict pur și simplu nu pot să se afle într-o cameră fără să se certe. În conflictele de familie, medierea ține rolul de „spovedanie” dacă vreți, iată de ce este important principiul confidențielității. Nici o instanță de judecată nu oferă condidențialitatea procesului – mediatorul o poate face”, ne dezvăluie specialista.

Ce rezultate oferă procesul de mediere?

„Medierea nu este teritoriul războaielor, este instrumentul care te ajută să reduci incertitudinea, tensiunile, să depistezi greșelile și drept urmare să le încerci a le repara cu „mai puțin sânge”. Cert e că grație acestui instrument, se va găsi o soluție reciproc avantajoasă pentru ambele. Aceștia semnează un act juridic – tranzacție de mediere, în care vor avea concret specificate toate drepturile și obligațiile pe care le au de urmat. În cazul în care părțile au încheiat o tranzacție, au stabilit teremenii de executare, și o parte nu și-a executat obligațiile, cealaltă parte se adresează instanței de judecată doar pentru a confirma tranzacția încheiată, și a solicita titlul de executare silită, fără să achite careva taxe de stat, fără să suporte careva cheltuieli. Nu avem alte instrumente de soluționarea a conflictelor mai rapide și eficiente la momentul dat, decît medierea. Oamenii singuri decid ce e mai bine pentru ei, nu judecătorul”, menționează experta.

Cât durează un proces de mediere?

„Medierea, în dependență de tipul conflictului, dureză, de obicei, câteva ședințe, iar tranzacția poate fi încheiată doar în câteva zile. Conform prevederelor legale, procesul de mediere nu va depăși 3-trei luni de la data încheierii contractului. Până la expirarea termenului stabilit inițial, părțile pot solicita prelungirea acestuia”, ne explică Aurelia.

Avantajele medierii – net superioare judecăților

„Avantajele medierii sunt multiple și evidente: de la rapiditate în timp, la principiul câștigului de ambele părți, despre care vă povesteam inițial. În mediere avem o reducere substanțială de costuri, flexibilitate în proces și confidențialitate deplină. Cel mai curios e că medierea permite găsirea unor soluții creative de rezolvare a conflictului, prin care nimeni nu pierde. Părțile trebuie să conștientizeze că medierea te poate consuma enorm emoțional, pentru că tratează probleme de diverse tipuri, de la cele comerciale, până la cele de familie sau educaționale. Însă spiritul ei forte nu-i permite să iasă din ritm. Un lucru recomand tuturor, ca instanța de judecată să fie ultima alegere pentru care optați”, ne îndrumă Aurelia Irodoi.

Criza trecem, important cu ce rămânem

„Exista situații de familie, în care două persoane care nu și-au mai vorbit de ani întregi. În urma unui dialog spontan, în prezența unui mediator, pot sa stingă toate neînțelegerile dintre ele. Cu alte cuvinte, fiecare mediere are un moment cheie, în care partile sunt în cel mai apropiat punct posibil de o soluționare amiabilă. Dacă mediatorul gestionează corect acel moment, se prefigurează o înțelegere între parți. Ne-am pomenit cu toții momentan într-o situație de criză, care nu a mai existat pînă acum. Și aici s-a conturat foarte evident necesitatea de o nouă abordare a relațiilor de comunicare, revizuire de atitudine, parteneriat, etc. Se schimbă prioritățile și se cer reacții prompte, cu rezultate eficiente. Au crescut cererile către mediere. Paradoxal, dar situația de criză a scos la iveală avantajul medierii în raport cu alte metode de rezolvare a conflictelor, cum ar fi judecata sau arbitrajul. Oricum, criza va trece și este important cu ce rămânem”, mai spune experta.

Biroul Individual al Mediatorului „Aurelia IRODOI”

Tel: (+373) 691 03252; E-mail: [email protected]