Ministerul Educației și Cercetării intenționează să lichideze Universitatea de Educație Fizică și Sport, planificând să o integreze în cadrul Universității de Stat din Moldova, similar cu modelul aplicat pentru Universitatea Agrară.

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi a Executivului și va fi discutat în ședința de astăzi, 27 decembrie. Ministru Educației și Cercetării a elaborat planul de reorganizare pentru această universitate, stabilind absorbția instituției de către Universitatea de Stat din Moldova.

În conformitate cu Strategia de dezvoltare „EDUCAȚIA 2030” și programului de implementare a acestuia pentru anii 2023-2025, Ministerul Educației și Cercetării este responsabil de consolidarea rețelei de instituții de învățământ superior, bazată pe indicatori de calitate, racordată la necesitățile pieței muncii.

În contextul implementării reformei învățământului superior, Ministerul Educației și Cercetării se axează pe consolidarea sistemului universitar prin concentrarea resurselor, atât umane, cât și financiare; alocarea de mijloace financiare suplimentare pentru a susține procesul de modernizare a învățământului superior și a sectorului de cercetare.

Problema principală abordată prin prezentul proiect de hotărâre de Guvern constă în supradimensionarea artificială și, implicit, eficiența scăzută a sistemului actual de funcționare a sistemului de învățământ superior din Republica Moldova, în condițiile declinului demografic, exodului și șomajului în rândul tinerilor, globalizarea și competiția pentru fonduri, precum și necesitatea aplicării noilor metode și tehnologii predare-învățare, care apar ca urmare a dezvoltării noilor tehnologii”, scrie în nota informativă a proiectului.

La data de 27 iunie 2022, fostul ministru al Educației, Anatolie Topală, a anunțat “începerea celui mai important proces de modernizare a universităților și a sistemului de cercetare din Republica Moldova din ultimii ani”, care viza reorganizarea prin absorbție a mai multor instituții de învățământ superior. În replică, colectivul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport și comunitatea sportivă din Republica Moldova au emis o scrisoare deschisă către autoritățile țării, solicitând “urgent oprirea procesului de absorbție” a instituției.

 

Distribuie articolul: