Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că azi, 20 de cembrie, în parteneriat cu Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA), a desfășurat evenimentul sub genericul „e-Declarația Vamală – un pas major spre digitalizarea procedurilor vamale”.

copul evenimentului a fost de a informa mediul de afaceri cu privire la trecerea pe etape, din ianuarie 2023, la utilizarea declarației vamale electronice pentru toate regimurile vamale, lucru devenit posibil grație sprijinului acordat de USAID prin Programul MISRA.

Grație spațiului suplimentar de stocare a datelor, oferit cu generozitate de USAID prin Programul MISRA, va fi posibilă arhivarea în format electronic nu doar a declarațiilor vamale, dar și a copiilor actelor de însoțire conform procedurii stabilite de către Serviciul Vamal. În acest context, conducerea Serviciului Vamal a anunțat că instituția a revizuit lista de acte ce urmează să fie anexate la declarația vamală și a intervenit cu detalii într-o prezentare la acest subiect.

Aceste reforme digitale etapizate vor contribui la îmbunătățirea calității serviciilor prestate cetățenilor și agenților economici, reducerea costurilor și timpilor de perfectare a actelor vamale atât pentru funcționarii vamali, cât și pentru declaranți, diminuarea riscului de fraudare și corupție prin monitorizarea online a operațiunilor vamale, dar și prin excluderea contactului între brokeri și funcționari vamali, dar și nemijlocit vor asigura o mai mare transparență și previzibilitate a procedurilor de control.

Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Nicolae Vutcariov, a menționat că „automatizarea și digitalizarea au devenit o prioritate strategică la nivel global, având un rol esențial și în modernizarea Serviciului Vamal, fiind o instituție-cheie în activitatea complexă de transformare digitală, integrând treptat noi tehnologii și instrumente electronice cu impact major asupra mediului de afaceri”.

„În contextul implementării de către administrația vamală a „Mediului fără hârtie”, prin dezideratul de a extinde treptat aplicarea declarației vamale electronice pentru toate regimurile vamale, a fost necesară majorarea capacităților de stocare și memorare a datelor în DataCentrul Serviciului Vamal, iar, ca de fiecare dată, USAID a realizat această necesitate stringentă și a reacționat prompt la solicitarea noastră, fapt pentru care le suntem extrem de recunoscători”, a punctat domnul Vutcariov.

La rândul său, Directorul Programului USAID MISRA, David Anderson, a comunicat că:

Serviciul Vamal al Republicii Moldova, de fapt, se află deja în proces de tranziție spre procese digitale. Or, unele procese rămân a fi realizate încă pe hârtie. Astfel de sisteme vechi, care nu profită de avantajele tehnologiei, sunt ineficiente, cauzează întârzieri și determină costuri sporite atât pentru autoritatea vamală, cât și pentru agenții economici. De aceea, vom colabora în continuare cu Serviciul Vamal pentru a realiza viziunea de transformare digitală deplină. Pentru a sprijini implementarea e-Declarației, USAID MISRA contribuie la achiziționarea spațiului de stocare a datelor și va susține mai departe eforturile de tranziție ale Serviciului Vamal. De asemenea, în cooperare cu Vama și alte instituții guvernamentale, susținem reformele care au drept scop facilitarea tranzitului prin Moldova și traversarea frontierei mai rapidă prin reducerea timpilor de trecere, sporirea eficienței și diminuarea costurilor conexe”.

„Salutăm decizia Serviciului Vamal cu susținerea partenerilor, implementarea e-declarației pentru toate regimurile vamale la nivel internațional, reducând considerabil timpul aferent formalităților vamale și sporind transparența și predictibilitatea în procesul de vămuire. Acest pas va crea un mediu mult mai favorabil pentru agenții economici, precum și va plasa Republica Moldova ca un stat avantajos pentru investitori din afara”, a menționat Igor Țurcanu, specialist principal la S.R.L. EUROSTANDART BROKER, ZEL Orhei.

„Avantajul incontestabil al implementării declarației vamale electronice pentru compania care o reprezint este scurtarea timpului de prelucrarea a actelor vamale și respectiv oferirea unui timp de livrare acceptabil clientului”, a ținut să sublinieze doamna Alina Baxan, manager financiar, S.R.L. SE BORDNETZE.

De menționat, că din 2013 agenții economici pot folosi declarația vamală electronică la export, din 2014 – la import, și din 2017 – la tranzit, iar din ianuarie 2023 va fi posibilă începerea implementării etapizate a declarației vamale electronice pentru toate celelalte regimuri vamale.