Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul II, aprobat astăzi de Guvern conține o prevedere care confirmă faptul că deținătorii diplomelor de licență cu media de peste 9,01 vor putea fi admiși la masterat fără concurs.

Același acord prevede că se pot înscrie la masterate cetățenii Republicii Moldova care dețin o diplomă de licență eliberată de o instituție universitară acreditată, precum și cetățenii străini în baza acordurilor guvernamentale interstatale, care la fel posedă o diplomă de studii superioare (nivelul 1, licență).

Programul studiilor de master va conține minimum 20% cursuri/module de specialitate diferite față de celelalte programe de master din același domeniu. În același timp, cursurile nu trebuie să repete disciplinele studiate la ciclul I, studii superioare de licență. În cazul înscrierii la ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I, candidaților li se va oferi oportunitatea de acumulare a minimului curricular necesar pentru înmatriculare”, transmite IPN.

Acest lucru permite stimularea pozitivă a studenților și obținerea unor rezultate academice mult peste medie.

Distribuie articolul: