Dezvoltarea societăţii civile în Republica Moldova, stimularea coeziunii sociale şi valorificarea potenţialului uman, pot fi asigurate printr-un dialog constructiv cu autorităţile publice, inclusiv prin consolidarea sustenabilităţii financiare, dezvoltarea spiritului civic activ şi al voluntariatului. Concluziile au fost făcute la clubul de presă „Strategia de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) 2018-2020 a fost adoptată: Care sunt pașii următori?“, de către reprezentanții organizațiilor societății civile (OSC), funcționari de rang înalt și experți internaționali.

Evenimentul a avut loc în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360 și susținut de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Valentina BULIGA, președinta Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova, în responsabilitatea căreia este Strategia de Dezvoltare a Societății Civile, a apreciat procesul transparent și participativ la elaborarea acestui document strategic și și-a exprimat deschiderea pentru continuarea acestei colaborări și la faza de implementare a acestuia. Astfel ca Planul de Acțiuni al Strategiei să fie implementat în întregime pentru a asigura participarea activă a OSC-urilor la luarea deciziilor publice, durabilitatea lor financiară, sporirea spiritului civic și a voluntariatului în Republica Moldova.

În opinia lui Ion GUZUN, consilier juridic al Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile prevede ca autorităţile publice să aibă o procedură uniformă de consultare publică, pentru a asigura o participare eficientă a cetăţeanului în procesul de luare a deciziilor.

Serghei NEICOVCEN, director executiv al Centrului CONTACT, a enumerat sursele de finanțare de care pot beneficia organizațiile necomerciale: fonduri străine, legea 2%, granturi oferite de stat, antreprenoriat social, contractare socială și filantropie.


Antonița FONARI, directoarea executivă a Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP), afirmă că voluntariatul şi activismul civic este o parte importantă în procesul de implementare a Strategiei. Și asta pentru că avem nevoie de cetățeni activi care să monitorizeze modul în care autoritățile folosesc banii publici și implementează reformele.

Luben PANOV, consultant de program în cadrul Centrului European pentru Drept Necomercial (ECNL, Ungaria) a subliniat faptul că este importantă coordonarea implementării Strategiei de către autorități în parteneriat cu OSC-urile. La rândul său, Luka KEVEŠEVIĆ, consilier superior în cadrul Oficiului Guvernamental pentru Cooperare cu OSC-urile (Croația) a accentuat că este la fel de important să existe un consens între reprezentanții statului și cei ai sectorului asociativ.


Acest eveniment are loc în cadrul unor activități de promovare a societății civile cu titlul „Susține ONG-ul care te reprezintă”, desfășurate în primăvara-vara anului 2018, în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360 și susținut de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Acțiunile vor culmina cu desfășurarea Târgului ONG-urilor, pe 9 iunie 2018, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, care va reuni cele mai active 50 organizații ale societății civile. Informații suplimentare despre MPSCS puteți afla, accesând www.fhi360.org.