În instituțiile de învățământ general din Republica Moldova învață peste 80 de mii de fete mai mari de 13 ani, vârsta medie când începe perioada de menstruație. Din acestea, cca. 37 mii își fac studiile în instituțiile din mediul rural. În condițiile lipsei unor condiții sanitare elementare, perioada menstruației reprezintă o adevărată provocare pentru fetele din instituțiile de învățământ, deseori acestea fiind nevoite să absenteze de la ore din cauza necesității plecării acasă, în căutarea condițiilor normale pentru organizarea igienei personale.

Pe de altă parte în instituțiile de învățământ, în special în cele rurale, nu sunt asigurate nici cele mai elementare condiții pentru organizarea igienei personale a fetelor în perioada menstruației. Mai mult de atât, de cele mai multe ori veceurile în general sunt amplasate în afara instituției de învățământ și nu sunt dotate nici cu hârtie, săpun sau apă caldă.

O altă mare problemă, reprezintă informația sporadică și tabuizarea subiectului menstruației feminine în comunicarea dintre părinți și fete. Fapt care conduce la situații în care o bună parte din fete la început, nu cunosc acțiunile elementare pe care urmează să le întreprindă în această perioadă.

Scopul Proiectului Red Box Project Moldova constă în dezvoltarea unui instrumentariu complex de informare și instruire a fetelor din instituțiile de învățământ din țară, precum și dotarea instituțiilor de învățământ cu obiectele de primă igienă necesară în perioada menstruației.

În această ordine de idei, vor fi elaborate mecanisme de asigurare cu produse igienice pentru fete în instituțiile de învățământ din țară. Va fi implementat un program de mentorat în domeniul igienei pentru fete în perioada menstruației, inclusiv, se va realiza un program național de finanțare pentru asigurarea cu produse igienice pentru fete în instituțiile de învățământ din Moldova.

Red Box Project Moldova are menirea să intervină ca proiect-catalizator, care să formuleze modul în care o problemă urmează să fie abordată la diferite nivele (personal, instituțional, național), în vederea soluționării acesteia.

Materialele dezvoltate în cadrul proiectului vor fi transmise personalului instituției de învățământ, ulterior fiind utilizat de către cadrele didactice în organizarea unor instruiri similare pentru generațiile ulterioare de elevi.

„Deși trăim în secolul al XXI-lea, menstruația încă mai este un subiect tabu, fapt regretabil, în opinia mea. Menstruația este un simbol al feminității și al fertilității, iar menarha (prima menstruație) este un prilej de mândrie, un indicator de sănătate feminină, de continuitate. Noi, însă, chiar și astăzi folosim eufemisme, în detrimentul termenului propriu-zis – menstruație. De ce se consideră un proces fiziologic și absolut normal, rușinos, murdar? Este timpul să discutăm deschis despre menstruație. Scopul meu, în calitate de ginecolog, este să scot din umbră acest subiect tabu, să informez adolescentele ( până la prima menstruație) despre menstruație și tot ce este legat de acest proces, oferindu-le suport și consiliere, inclusiv surse de informare corespunzătoare. Dorim să încurajăm adolescentele să se autocunoască, să discute despre acest subiect cu părinții, cu profesorii, să fie solidare între ele, să se ajute în momente imprevizibile legate de menstruație. Proiectul Red Box, pe lângă aprovizionarea instituției școlare cu produse de igienă pentru perioada menstruală, include și informații privind utilizarea acestora. Totodată, sunt abordate inclusiv subiecte medicale precum: pubertatea, menajarea disconfortului și a durerii menstruale, dereglări de ciclul menstrual, maturitatea sexuală”, declară Cristina Ipati, medic ginecolog-obstetrician.

Proiectul este realizat de către trei femei din domenii diferite: Doina Cetulean, coordonatoarea proiectului, Cristina Ipati – ginecolog și Zinaida Popa – psiholog.