Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibile sesizările deputaților din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) din Parlament. Înalta Curte a stabilit că acestea nu întrunesc condițiile de admisibilitate și nu pot fi admise pentru examinare în fond.

Domnica Manole, a declarat în cadrul unui briefing de presă, susținut în această dimineață, că ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Convenției de la Istanbul nu vine în conflict cu art.31 din legea supremă a statului referitoare la libertatea conștiinței ori cu articolul referitor la educație.

„Realizarea egalității între femei și bărbați este un element cheie în prevenirea violenței împotriva femeilor. Convenția se referă la toate formele de violență împotriva femeilor și a violenței domestice, prin inegalitățiile de gen. Curtea a constatat că noțiunea de gen înseamnă rolurile, comportamentele, activitățile și atribuțiile construite social”, a declarat Domnica Manole, președinta CC.

„Promovarea egalității de gen a respectului reciproc în relațiile interumane și a non violenței trebuie să înceapă cât mai devreme și este în primul rând o responsabilitate a părinților. Totuși instituțiile de învățământ au un rol important în promovarea acestor valori. (…) Convenția de la Istanbul nu urmărește să elimine diferențele de gen, ci vine să combată violența împotriva femeilor. (…)

Prevederile Convenției de la Istanbul nu afectează obligația statului de a proteja familia, așa cum aceasta este stabilită de art. 48 din Constituție. Potrivit Comisiei de la Veneția, Convenția de la Istanbul nu conține nicio definiție a familiei și nici o relație dintre parteneri sau a relațiilor de același sex și nici nu promovează în vreo formă specială astfel de relației. Convenția de la Istanbul se referă la instituția căsătoriei doar în contextul căsătoriei forțate. Convenția de la Istanbul nu obligă statele părți să legalizeze căsătoria între persoanele de același sex. Prin urmare, Convenția de la Istanbul nu contrazice în niciun fel constituțiile naționale care definesc căsătoria ca pe o uniune între femeie și un bărbat.

Concluzia Curții a fost că sesizarea nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond”.

Urmăriți briefingul de presă și precizările CC privind obiectul și scopul Convenției de la Istanbul, în video de mai jos:

Legea cu privire la ratificarea Convenției de la Istanbul, promulgată de președinta Maia Sandu fiind ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova, în lectură finală, la 14 octombrie 2021.

Sursa video: Realitatea.md