Implementarea Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” (PRIM), gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și finanțat de Banca Mondială, continuă și în condițiile create de pandemia virusului COVID-19. Astfel, școlile de circumscripție renovate în cadrul PRIM au fost pregătite pentru a face față noilor provocări, iar autoritățile identifică noi priorități în implementarea Proiectului.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de comun cu Banca Mondială au dispus redirecționarea unor investiții pentru a asigura instituțiile de învățământ din țară cu tehnica necesară asigurării procesului educațional la distanță.

„Investițiile în educație sunt de o valoare reală. Pe termen lung, acestea vor genera formarea unor generații bine instruite, capabile să contribuie la dezvoltarea și modernizarea țării, iar pe termen scurt, prin transformare și renovare, școlile devin o reală forță de motivare a generațiilor în creștere. Procesul educațional devine atractiv, datorită implementării tehnologiilor moderne, instruirii și formării cadrelor didactice, implementării unor viziuni și concepte educaționale în conformitate cu standardele internaționale. Volumul investițiilor în reconstrucția, renovarea și modernizarea instituțiilor de învățământ general din Republica Moldova, prevăzut în Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”, este unul fără precedent. Școlile de circumscripție încă nu au cunoscut un proces atât de amplu de transformare”, a subliniat ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov.

Lucrările de renovare a școlilor de circumscripție continuă pe 11 șantiere, iar până la începerea noului an de studiu vor fi reconstruite alte șase instituții de învățământ general. Procesul de renovare a școlilor este monitorizat de Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.

În contextul pandemiei de COVID-19, MECC nu a renunțat la instruirea cadrelor didactice de sprijin și a psihopedagogilor, una din activitățile PRIM, menite să consolideze procesul educațional prin asigurare unei durabilități educației incluzive. Instruirile vor avea loc la distanță până la finele anului în curs, în prezent echipa PRIM fiind concentrată pe elaborarea modului de predare.

Formările cadrelor manageriale și a celor didactice, preconizate pentru această vară, au fost transferate pentru anul 2021.

În ritm susținut sunt implementate activitățile ce țin de asigurarea calității în educație, dotarea școlilor cu echipament necesar pentru laboratoarele de fizică, chimie și biologie, precum și a Centrelor de Resurse pentru educația incluzivă.

PRIM este un împrumut investițional, finanțat de Banca Mondială. Proiectul este implementat în perioada aprilie 2013 – iunie 2020. În cadrul PRIM, au fost preconizate următoarele acțiuni: reabilitarea infrastructurii şcolilor de circumscripție și dotarea lor conform standardelor de asigurare a calităţii, elaborate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; implementarea unui sistem modern de formare a directorilor de şcoală şi a cadrelor didactice; modernizarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME), care va contribui la elaborarea politicilor bazate pe informații curente şi veridice în domeniul educației; consolidarea sistemului de testare și evaluare, inclusiv participarea consecutivă şi continuă a Republicii Moldova la Programul Internațional de Evaluare a Elevilor (PISA).