AO „Părinți Solidari” a înaintat un apel către mass-media referitor la mediatizarea cazurilor de infectare cu Covid-19 în rândul copiilor. Asociația Obștească afirmă că mass-media publică datele fără a analiza minuțios informația oferită. 

Conform situației  la data de 11.08.2020 circa 3,0 % din numărul total de îmbolnaviri cu COVID-19 revin pe seama copiilor cu vârsta de până la 10 ani, de asemenea se cunoaște că 93 % din îmbolnăviri revin adulților cu vârsta de peste 20 ani, ceea ce reprezintă un procent incomparabil mai mare.

Indiferent de acest fapt, Asociația Obștească anunță că majoritatea informațiilor oferite de presă, sunt preluate din comunicatele emise de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției sociale, care sunt incorecte. Iar Guvernul și Ministerul oferă date ironate pentru a demotiva părinții să acționeze în vederea soluționării problemei cu nefuncționarea instituțiilor preșcolare: „Astfel, presa devine complice la acțiunile reprezentanților Guvernului și a unor cercuri politice de a prezenta în mod accentuat și ostentativ datele privind numărul de copiii bolnavi de COVID-19, în scopul de a submina eforturile părinților în vederea soluționării problemelor survenite ca urmare a nefuncționării, deja de 5 luni, a instituțiilor preșcolare”, scrie asociația.

Foto: parinte.md

„În acest context, atestăm și lipsa totală de informare și acțiuni eficiente din partea organelor abilitate și a mass-media în raport cu situația critică la capitolul infectări cu COVID-19 în rândul persoanelor cu vârsta mai mare de 60 ani, care constituie și grupul de risc maxim. Astfel acestei categorii de vîrstă îi revin în medie circa 100 din cazurile zilnic depistate pe durata ultimelor săptămîni, dar și 26 % din numărul total de îmbolnăviri cu coronavirus. Cel mai grav este că 76,4 % din numărul total de decese din cauza COVID-19 (655 cazuri conform situației la 11.08.2020) la fel revin categoriei de persoane cu vârsta 60+”, menționează parinte.md.

Asociația consideră că o soluție pentru a preveni infectările în rândul copiilor, ar fi reducerea infectărilor în rândul adulților. Pentru că, din numărul total de infectați, decedează:

• 21,4 % din categoria persoanelor cu vârsta mai mare de 80 ani;
• 13,6 % din categoria persoanelor cu vârsta 70-80 ani;
• 6,2 % din categoria persoanelor cu vârsta 60-70 ani.

Foto: parinte.md

Sursă: parinte.md