Violența domestică este una din problemele cu care se confruntă și familiile din Republica Moldova. Primele persoane de la care o victimă a violenței poate solicita ajutor sunt reprezentanții din poliție și din domeniul ordinii și securității publice. Iată de ce pentru o abordare mai corectă și eficientă în soluționarea problemei în cauză s-a creat un curs specializat de instruire, mai multe detalii află mai jos. 

Poliţiştii, polițistele și specialiști, specialiste, din domeniul ordinii și securității publice din Republica Moldova beneficiază de instruiri continue, conform celor mai bune tehnici și metode de pregătire a adulților, pentru a dezvolta capacităţile lor de a reacţiona cât mai eficient în rezolvarea cazurilor de violență în familie, precum și de a preveni și combate fenomenul violenței.

Vezi și: „De ce femeile rămân?!” – Despre violența împotriva femeilor în Republica Moldova, cu Veronica Teleucă (Video)

Formarea continuă a polițiștilor și polițistelor se desfășoară începând cu perioada mai 2020 – septembrie 2021, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității reprezentanților sectorului justiției și aplicării eficiente a legislației privind violența în familie”, implementat de Centrul de Drept al Femeilor și susținut de UN Women Moldova și Suedia.

Pentru realizarea obiectivelor  Proiectului, Centrul de Drept al Femeilor a semnat un acord de colaborare cu Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL) al Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, va fi asigurată fortificarea pe termen lung a capacităților poliției și a altor autorități de aplicare a legii prin elaborare și instituționalizarea unui curriculum de formare continuă și a unui suport de curs necesar desfășurării sesiunilor de instruire în cadrul CIPAL.

În perioada de desfășurare a Proiectului, un număr de 400 de reprezentanți ai forțelor de ordine vor însuși natura complexă a fenomenului violenței în familie și vor fi pregătiți să intervină în astfel de cazuri, ținând cont de aspectele dimensiunii de gen. Totodată, va fi pregătit și un grup de formatori CIPAL care va  asigura continuitatea activităților de formare în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și după încheierea Proiectului.

„Este important ca polițiștii să posede abilități de a răspunde eficient la cazurile de violență în bază de gen. Când vorbim de eficiență, ne referim la înțelegerea necesităților femeilor și fetelor afectate de violență, în primul rând. Femeile afectate de violență au nevoie de înțelegere în situații de criză, de atitudine profesionistă și servicii inclusive și de calitate”, spune Nighina Azizov, coordonatoare de programe UN Women.