Peste 50 de femei au beneficiat de un curs de instruiri pentru primarele la primul mandat, în vederea exercitării efective a funcțiilor lor în cadrul administrației publice locale și a integrării dimensiunii de gen la nivel local, organizat de către Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu UN Women și cu suportul financiar al Suediei.

În cadrul instruirilor, desfășurate în regim online, au fost abordate următoarele subiecte precum: egalitatea de gen la nivel local; practici, abilităţi și competențe de conducere în activitatea unei primare; dezvoltarea economică locală; colectarea de fonduri pentru inițiative locale; activitatea de muncă și garanțiile sociale în cadrul primăriilor din Republica Moldova; arta comunicării și utilizarea instrumentelor de comunicare în activitatea APL-urilor; procesul bugetar la nivel local și altele.

Instruirile de consolidare a capacităților și a abilităților femeilor primare recent alese, au avut drept scop creșterea calității serviciilor publice care vor favoriza, la rândul lor, dezvoltarea comunităților. Actualul program de consolidare a capacităților femeilor primare include, de asemenea, vizite de schimb și ateliere de planificare strategică. Programul încurajează schimbul de experiență între femeile primare, analiza a noi oportunități și depășirea barierelor în procesul de conducere a administraţiilor publice locale. Instruirile au fost facilitate de către 8 experți și experte.

„Vrem să mulțumim partenerilor noștri pentru dedicația lor în a promova egalitatea de gen și pentru faptul că ne ajută în atingerea obiectivului nostru de a susține femeile primare, în special pe cele aflate la primul mandat. Astfel, acestea pot obține cunoștințele necesare pentru a implementa și a duce la bun sfârșit programul electoral și pentru a contribui nemijlocit la dezvoltarea localității lor prin aplicarea initiativelor de îmbunătățire a calității vieții fiecărui cetățean”, a menționat Elena Rațoi, analistă de programe în cadrul UN Women Moldova.

Alesele locale au abordat și anumite probleme cu care se confruntă în activitatea lor și au fost de părere că asemenea evenimente sunt extrem de necesare pentru dezvoltarea profesională a acestora. În Republica Moldova, în urma alegerilor locale din 2019, au fost alese 196 de femei în funcția de primară, dintre care 86 sunt la primul mandat și nu au beneficiat de pregătire prealabilă privind egalitatea de gen sau instruiri cu referire la buna funcționare, bugetare și finanțare a APL-urilor.

Evenimentul face parte din programul de consolidare a capacităţilor femeilor primare, de facilitare a schimbului de experienţă şi a relaţiilor dintre ele, de creare a oportunităţilor de comunicare permanentă între femeile primare și promovarea intereselor acestora, inclusiv în contextul COVID-19. Proiectul este implementat de Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM), cu susținerea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor și este finanțat de Suedia.