Nerespectarea condiţiilor de păstrare a produselor alimentare, folosirea utilajului frigorific fără dispozitive de monitorizare a temperaturii sau admiterea în alimentație a produselor nerecomandate și interzise copiilor. Sunt câteva dintre neregulile depistate de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în urma inspecției mai multor tabere de odihnă din Republica Moldova. 

Reprezentanții ANSA au verificat condițiile sanitaro-igienice în blocurile alimentare, achiziționarea, păstrarea și prepararea produselor alimentare, notează AGORA. La majoritatea taberelor s-au constatat condiții minim satisfăcătoare pentru prestarea serviciilor de alimentație publică în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, inspectorii ANSA au constatat următoarele neconformități:

  • Admiterea în alimentație a produselor alimentare nerecomandate și interzise copiilor
  • Recoltarea și păstrarea incorectă a probelor diurne, lipsa meniului de repartiție la aceste probe
  • Folosirea utilajului frigorific fără dispozitive de monitorizare a temperaturii
  • Nerespectarea condiţiilor de păstrare la depozitarea produselor alimentare
  • Păstrarea necorespunzătoare a materialelor și soluțiilor de igienizare
  • Lipsa registrelor de evidență a regimului de temperatură în utilajul frigorific

Administratorilor taberelor de odihnă li s-a pus în sarcină înlăturarea acestor neconformități în termeni minim posibili.