Mitropolia Moldovei se declară împotriva ratificării de către Parlamentul Republicii Moldova a Convenției de la Istanbul. Reprezentanții Mitropoliei vin cu o declarație publică adresată conducerii țării, în care susțin că acest act ar fi contrat Constituției și tratatelor internaționale la care țara noastră este parte.

„Biserica Ortodoxă din Moldova își exprimă, în mod repetat, îngrijorarea față de ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova, în primă lectură, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (în continuare, Convenția de la Istanbul). Atragem atenția asupra denumirii acestui act juridic, care la o primă vedere este aureolat de intenții bune. Or, este în afara oricărui dubiu că violența, față de orișicine, este condamnabilă. Deseori, ca și în cazul textului Convenției de la Istanbul, în detalii se ascunde […] știm cine. O serie de formulări foarte plastice și nuanțe juridice camuflate în Convenția nominalizată au capacitatea de a deschide poarta la o avalanșă de consecințe grave pentru societatea noastră, nu tocmai perfectă, dar așa cum o cunoaștem”, se arată în declarația publică.

Potrivit acesteia, una din controversatele aspecte ale Convenției de la Istanbul. Este definiția conceptului de „gen”, care așa cum este redat în textul actului, în opinia clericilor ar urma să rezulte că „genul ar putea fi modificate de societate sa ude persoană. Prin urmare acest text neagă realitățile obiective de existență a bărbatului și a femeii”.

O altă problemă constă în art. 12, alin. (1), prin care se statuează că „Părţile vor lua măsurile necesare pentru a promova schimbările în modelele sociale şi culturale de comportament al femeilor şi bărbaţilor, în vederea eradicării prejudecăţilor, obiceiurilor, tradiţiilor şi a altor practici, care sunt bazate pe ideea inferiorităţii femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei şi bărbaţi”.

„Prin Convenția de la Istanbul se dorește a „eradica tradițiile”. Însăși ideea eradicării sau cultura anulării este una foarte periculoasă. Istoria nu poate fi aruncată la coșul de gunoi. Convenția ce se vrea a fi ratificată nu vine să explice care va fi forul decizional și grila de standarde care vor sta la baza eradicării (a se vedea și art. 27, privind raportarea). În același context, este improbabil ca noi, oamenii de astăzi, să facem descoperiri importante de morală, etică sau filosofie. Tindem să credem că societatea europeană este bazată pe înțelepciunea achizitivă, adică suntem beneficiarii unui tezaur spiritual creștin care s-a condensat timp de milenii și nu poate fi neglijat atât de nesăbuit, oricât de bune ar fi intențiile celor care doresc ratificarea Convenției”, se arată în adresarea Mitropoliei.

Prevederile art. 42 al Convenției, ar reprezenta în opinia clericilor un atentat la libertatea religioasă iar interpretarea extinsă a termenului de violență, care include și noțiunea de violență psihologică, la art. 33. În acest context, susțin reprezentanții bisericii, căsătoria dintre un bărbat și o femeie ar putea fi considerată o tradiție desuetă.

O altă problemă semnalată de clerici se referă la art. 28 al documentului ratificat în prima lectură, care prevede că „regulile de confidențialitate impuse de legislația internă anumitor profesioniști nu constituie un obstacol, în condiții adecvate, în calea raportării lor către organizațiile sau autoritățile competente”, care ar pune sub semnul întrebării secretul profesional a mai multor categorii sociale, precum doctori, psihologi, preoți, avocați, mediatori etc.

„Prevederile Convenției atentează în mod direct și la dreptul părinților de a-și educa copii. Reamintind controversa privind definiția ”genului”, art. 14 al Convenției vine să impună această teorie la ”toate nivelele de educație”. Se observă astfel că, deși în partea introductivă Convenția de la Istanbul face trimitere la acte juridice internaționale consacrate, (cum ar fi Declarația Universală a Drepturilor Omului), acte care consfințesc libertatea religioasă și dreptul părinților de ași instrui copii, pe parcursul textului Convenția de la Istanbul le ignoră cu desăvârșire.

În context, trebuie de amintit și de mecanismul de verificare (GREVIO), care în timp poate deveni o adevărată „poliție a gândirii”. Totodată, se cunoaște că mai multe țări, parte a Consiliului Europei, și chiar a Uniunii Europene, nu au ratificat această Convenție (ex: Bulgaria, Marea Britanie etc.). Iar în unele țări s-a decis/sunt dezbateri privind denunțarea Convenției de la Istanbul (ex. Polonia, Ungaria, Turcia). În unele țări (ex. Slovacia) au existat dezbateri consistente conform cărora Convenția de la Istanbul este un ”Cal Troian” menit să introducă ”al treilea sex” și ”căsătoriile de același sex”. Curtea Constituțională a Bulgariei a declarat neconstituțională această Convenție la 27 iulie 2018”, se arată în adresarea Mitropoliei.

Reprezentanții Bisericii consideră că ratificarea Convenției ar trebui să fie realizată în urma unui consens național foarte larg și cu dezbateri veritabile.

„Biserica Ortodoxă din Moldova a fost întotdeauna pentru prevenirea și combaterea violenței, în familie și în general, inclusiv pentru prevenirea și combaterea efectelor nocive ale încurajării violenței promovate prin filme, literatură, teatru, jocuri video, internet, mass-media, cât și împotriva viciilor și adicțiilor care favorizează violența. Iubirea aproapelui, dragostea, pacea, discernământul, înțelegerea și răbdarea, concepte de esență umană și creștină, promovate în societatea noastră de Biserică, sunt în măsură (alături de măsurile întreprinse de autoritățile publice cu pârghiile legislative deja existente) să contribuie la prevenirea și combaterea violenței, dar nu propagarea ideologiei de gen. Suntem chemați fiecare în parte, cât și împreună, să stăruim pentru binele nostru spiritual și moral comun. Biserica Ortodoxă din Moldova se exprimă repetat împotriva ratificării Convenției de la Istanbul”, susțin clericii.

Sursa: Mitropolia.md

Distribuie articolul: