Pe lângă efectele asupra sănătății, pandemia COVID-19 va avea consecințe sociale și economice negative semnificative. Astfel, pentru a înțelege situația în care ajungem din cauza răspândirii rapide a noului tip de coronavirusul și ce proporții au consecințele acestuia, PNUD se angajează în efectuarea unei evaluări care va face lucrurile mai clare.

Blocajul deja a dus la constrângeri pe piața forței de muncă din Republica Moldova, a lovit în afacerile locale și a afectat grupurile vulnerabile, inclusiv persoanele care mizează pe remitențe. Femeile din Moldova vor fi și mai afectate, aflându-se în prima linie în domeniile cele mai afectate de COVID-19, cum ar fi medicina, educația, sau industriile care au fost nevoite să se închidă din cauza pandemiei.

Prin urmare, este important să înțelegem amploarea efectelor  COVID-19 pentru a pregăti măsuri bazate pe dovezi în atenuarea  impactului pandemiei.

În conformitate cu oferta sa de răspuns integrat, PNUD a mobilizat fonduri din resursele sale corporative pentru a evalua impactul socio-economic al pandemiei asupra celor mai vulnerabile grupuri ale populației și a întreprinderilor locale. Cu prezența pe teren în 2/3 din teritoriul țării și parteneriatele sale cu entitățile ONU, partenerii de dezvoltare, sectorul privat și asociațiile de business, PNUD Moldova este bine poziționat să efectueze o astfel de evaluare, valorificând programele sale de dezvoltare incluzivă și capacitățile de a utiliza noi tipuri de date pentru a construi dovezi necesare.

„Suntem preocupați în special de impactul COVID-19 asupra grupurilor vulnerabile ale populației, cum ar fi cele cu venituri mici sau migranți, precum și asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Evaluarea impactului socio-economic pe care o vom iniția va oferi Guvernului dovezi cu care să opereze și să se recupereze din consecințele COVID-19”, a menționat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Evaluarea va fi pregătită cu expertiză națională și internațională, implicând membri ai grupului de lucru privind impactul socio-economic al COVID-19, condus de PNUD în numele echipei de țară a ONU și în parteneriat cu asociații de afaceri și companii private. Grupul de lucru este format din entități ONU și parteneri de dezvoltare, fiind astfel asigurată și o abordare coordonată și sinergetică.

Concluziile și recomandările privind evaluarea impactului socio-economic vor fi prezentate Guvernului și publicului pentru consultări și vor fi folosite pentru a elabora măsuri și programe de recuperare post-COVID-19, pentru a proteja progresele realizate până în momentul de față a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel național.

Distribuie articolul: