Strategia vizează îmbunătățirea calității educației, introducerea tehnologiilor digitale, precum și dotarea sistemului de învățământ cu personal didactic calificat și competent. Măsurile văzute în strategie au ca scop îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor de învățământ și crearea condițiilor pentru educația și dezvoltarea copiilor și tinerilor. Documentul include programe de promovare și motivare a tinerilor spre o carieră în învățământ.

Astfel, va fi îmbunătățită pregătirea viitorilor profesori și vor fi sporite atractivitatea și prestigiul profesiei didactice, inclusiv prin programe de sprijin social și financiar.
De exemplu, dacă în prezent tinerii specialiști primesc o indemnizație anuală de 40.000 de lei în primii 3 ani de activitate, în viitor această indemnizație va fi extinsă la 5 ani.

Un alt obiectiv al strategiei este învățarea pe tot parcursul vieții. În acest sens, vor fi diversificate serviciile de educație suplimentară pentru adulți și vor fi create centre de educație non-formală, inclusiv cu implicarea sectorului privat. Costul total al acțiunilor, incluse în planul de acțiuni al strategiei, este estimat la 2,46 miliarde de lei, dintre care circa 2,22 miliarde de lei se preconizează că vor fi contribuiți de partenerii externi, iar 0,23 miliarde de lei sunt planificate în cadrul bugetului pe termen mediu pentru anii 2023-2025.

Ministrul Anatolie Topală a precizat că, până în prezent, partenerii și-au confirmat disponibilitatea de a contribui cu peste 1 miliard de lei.

Totodată, ministerul negociază cu Banca Mondială pentru implementarea unui nou proiect de învățământ general în valoare de 40 de milioane de dolari și pentru a primi un nou grant de 5 milioane de dolari din partea World Education Partnership. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Educației 2030, transmite Infomarket

Distribuie articolul: