Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită doritorii la inaugurarea Expoziția-eveniment „DIMENSIUNILE PERSONALITĂȚII LUI DIMITRIE CANTEMIR”, dedicată celebrării a 350 de ani de la naşterea marelui cărturar român, erudit de faimă europeană, domnitor moldovean, academician berlinez, cronicar, un „Lorenzo de Medici al nostru”, cum aprecia George Călinescu, a cărui operă valoroasă este de peste trei secole în patrimoniul cultural naţional şi universal.

Expoziția dorește să readucă în atenția publicului sinuosul traseu biografic și politic al lui Dimitrie Cantemir, personalitate complexă a culturii noastre și a culturii europene, care continuă să trezească interesul istoricilor și cercetătorilor din diverse generații,.dar mai ales excepționala sa operă, de factură enciclopedică.

Expoziția este structurată tematic și  reunește portrete, manuscrise, documente istorice din scurta perioadă în care Dimitrie Cantemir a fost domn al Moldovei, mărturii ale cronicarilor vremii, ediții facsimilate ale manuscriselor aflate în Rusia, precum și ediții importante apărute în spațiul românesc. Sunt expuse circa 200 de documente sistematizate în 10 compartimente: Neamul cantemiriștilor; Cantemiriana; Dimitrie Cantemir, domn al Țării Moldovei; Descrierea Moldovei, opera reprezentativă a culturii românești și europene; Savant de reputație mondială; Istoric și filosof; Scriitor și filolog; Geograf și cartograf; muzician și compozitor; Un destin românesc în luminile europene.

În expoziție se regăsesc lucrări semnate de Dimitrie Cantemir: Geschichte des Osmanischen Reichs nach seinem anwachse und Abnehmen [Ubers aus Deutsch]=Istoria Imperiului otoman (lb. germ.),1745; Descrierea Moldovei: Foaia 337 / Dimitrie Cantemir, 1825; Scrisoarea Moldovei de Dimitrie Cantemir Domnul eii, 1825; Operele Principelui Demetriu Cantemiru . T. 1, Descriptio Moldaviae: [in 8 vol.]. Bucuresci, 1872; alte lucrări despre protagonist semnate de Andrei și Valentina Eșanu, Victor Țvircun, Ecaterina Țarălungă; Victor Ghilaș, Poștarencu Dinu ș.a.

La eveniment vor participa:

Andrei EȘANU, academician, scriitor, profesor cercetător; Valentina EȘANU, doctor în istorie; Victor ȚVIRCUN, doctor habilitat în istorie și pedagogie, profesor, ambasador

 

Moderator: Elena PINTILEI, director general, BNRM.

Evenimentul va avea loc la 3 octombrie 2023, ora 11.00, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, str. 31 august 1989, 78A, blocul central, parter.