Pandemia generată de coronavirus a adus cu sine o serie de dificultăți la accesarea serviciilor de educație la distanță. Circa 10% de gospodării cu elevi, studenți au declarat că accesul la învățământul la distanță este limitat din cauza conexiunii slabe la internet, iar peste 8% – a numărului insuficient de dispozitive electronice în gospodărie, arată datele cercetării „Influența pandemiei COVID-19 asupra gospodăriei”, realizată de Biroul Național de Statistică, scrie Agora

Totodată, în jur de 4,5% s-au plâns de lipsa conexiunii la Internet sau faptului că gospodăriile cu elevi, studenți nu dispun de echipamente electronice.

Circa 10% dintre elevi au fost limitați din cauza conexiunii slabe la internet. Cum a afectat pandemia accesul la învățământ:

Gospodăriile respective, care s-au confruntat cu dificultăți în accesarea serviciilor de educație, au venituri și cheltuieli mai mici decât, cele care nu au atare dificultăți. Astfel, gospodăriile care au declarat lipsa echipamentelor electronice dispun de venituri cu aproape 50% mai mici, dar și au realizat cheltuieli de consum cu circa 44% mai mici decât gospodăriile care nu au indicat aceste dificultăți.

Totuși, nu toți respondenții consideră că copiii au fost pregătiți și s-au încadrat în această modalitate de educație. În cazul a peste jumătate dintre a participanților  a fost necesară implicarea părinților pentru explicarea materialului.

Circa 61% au menționat că materialele educaționale primite nu sunt înțelese de către elev/student fără explicațiile profesorului, iar 29% –  consideră că cunoștințele elevului, studentului au fost insuficiente s-au au lipsit pentru utilizarea computerului sau platformelor educaționale (online). Alții aproape 25% au declarat că a fost insuficientă testarea cunoștințelor și verificarea temelor pentru acasă de către profesori.

Volumul efectiv al eșantionului pentru trimestrul III 2020 a fost de 1134 gospodării casnice, dintre acestea 34,5% din mediul urban, 65,5% mediul rural. Rata de răspuns a constituit 49,6%. Perioada de referință a cercetării a fost începând cu 7 martie curent până la momentul interviului.

Sursă: Agora