La Butuceni, Orhei, se mai păstrează tradiția construcțiilor după tehnica tradițională moldovenească, adică chirpici, pereți din lut, laițe și sobă pentru cel puțin două odăi. Acest proces face parte din Proiectul Twinning, care a fost lansat în Septembrie 2017 și urmează să se finalizeze în 2019.

Case sunt construite de elevii de la școala profesională nr. 3 din Chișinău, care au venit aici pentru ca să învețe tehnicile bunicilor noștri, care construiau casele din lut, paie și lemn. Colega noastră Eugenia Ion a aflat de la ei și care este diferența dintre o casă tradițională și una modernă.

„O casă construită din chirpici e foarte bună, respiră, e ecologică. Iarna când e frig, casele din chirpici mai greu se încălzesc, dar în schimb mențin temparatura constantă mai mult timp. De asemenea o casă traițională e mai ieftină decât una modernă”, spun zidarii.

Scopul general al proiectului este de a consolida activitățile de conservare și de protecție a patrimoniului cultural al Republicii Moldova prin acordarea suportului și asistenței în procesul de ajustare a politicilor și cadrului instituțional în domeniul patrimoniului cultural la standartele și bunele practici europene. Printre obiectivele specifice, proiectul urmărește dezvoltarea capacității instituționale de soluționare a provocărilor privind protecția și conservarea patrimoniului cultural.

Activitățile de bază ale proiectului sunt centrate pe acordarea suportului la elaborarea, adoptarea și implementarea unui model de management strategic mai bine definit pentru sectorul patrimoniului cultural, precum și fortificarea capacităților autorităților publice interesate. În speță, activitățile proiectului includ, dar nu sunt limitate la revizuirea, analiza și elaborarea amendamentelor cadrului legal, desfășurarea seminarelor, atelierelor, conferințelor, vizitelor de studii etc.

Se intenționează ca Proiectul Twinning să obțină următoarele rezultate:
– Cadrul legal și mecanismele de executare ale acestuia în domeniul conservării, protecției și promovării patrimoniului cultural imobil al Moldovei fortificate;
– Capacitățile instituționale ale instituților guvernamentale și non-guvernamentale implicate în protecția, conservarea și promovarea patrimoniului cultural al Moldovei dezvoltate;
– Programe de instruire îmbunătățite și implimentate în educația superioară și vocațională aferente patrimoniului cultural în scopul formării specialiștilor calificați în sector.

Autor: Anastasia Florea, stagiară

Distribuie articolul: