Proiectul „TEATRU ONLINE – TEATRU LA TINE ACASĂ” al echipei de la Satiricus „I.L.Caragiale” continuă cu alte piese deosebite pe care le puteți viziona în acest weekend, stând acasă.  Iată despre ce spectacole e vorba și care este mica lor poveste, pe scurt.

02.05.2020▪️JERTFE PATRIOTICE sau UNDE MERGEM DOMNILOR? 

„Descoperind în umorul negru al dramaturgului noi faţete ale absurdului (şi nu doar naturalismul la care a fost, adeseori, redus), regizorul statorniceşte cumpăna între seriozitate şi causticitate cu rafinată invenţie vizuală şi deosebit respect pentru spiritul teatrului marelui comediograf. Conflictul, plasticitatea, replica abruptă, situaţiile ilogice dau conţinut textului şi invers, reuşind, prin exprimări paradoxale, să „caragializeze” şi epoca noastră. Scenele dramaticului conţin germenii comicului. Scenele comicului generează potenţele dramaticului. Totul e ca o limpezire şi trezire din hibernare. Montările lui Sandu Grecu „sufocă” publicul prin abundenţă de imagini scenice. Teatrul său nu clarifică, nu demonstrează, nu ilustrează. Nu foloseşte trucurile şi gagurile pentru „condimentare”, ci le împlântă în problematica textelor. Texte considerate de regizor „nişte cuvinte libere” pe care se pot clădi construcţii arhitectonice năucitoare. Aplaudate de unii, fluierate de alţii. Acest contrast provine din forţa de a recrea strivitoare viziuni fanteziste vizavi de piesele asupra cărora se apleacă cu pietate.”

03.05.2020▪️TRIUNGHIUL PĂCATULUI de Tudor MUȘATESCU. Premiera 1994.

„Spectacolul „Triunghiul păcatului” este realizat într-o manieră lejeră, cu mult umor şi mai puţin spirit pamfletar, satirizant. În această înscenare regizorul Sandu Grecu şi actorii săi şi-au propus să-i procure plăceri publicului, glumind şi veselindu-se din plin, ridiculizând fără prea mult sarcasm slăbiciunile omeneşti proprii oricărui muritor. Din clipa în care se dă lumină în scenă şi în faţa ochilor răsar cele două elegante paturi conjugale, având de strajă pe din lături câte un amuraş cu lumânări în mâini (scenografie: Petru Balan), spectatorului îi este clar că va fi vorba numai şi numai despre dragoste şi neapărat pe un ton jucăuş. Monologurile lui Ion Diviza realizează trecerea organică a acţiunii dintr-o scenă de „Teatru scurt” (Tudor Muşatescu) în alta. Cupidonul-demiurg al spectacolului (Sandu Grecu), în tradiţia comediei bufe – uneori ironic şi un pic moralizator, alteori pe un ton glumeţ, cu umor – prezintă publicului rând pe rând personajele încurcate în cele mai neverosimile situaţii din triunghiul dragostei.”

Vizionarea spectacolelor difuzate online, pe pagina oficială de Facebook a teatrului, este gratuită. Teatrul Național Satiricus nu percepe bilet pentru evenimentele difuzate pe internet.

Stați în casă!