Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova a prezentat informația privind situația copiilor pentru anul 2019. La 1 ianuarie 2020, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 583,2 mii, iar ponderea copiilor de 0-17 ani a constituit 22,2%. 

Rata natalității înregistrată în anul 2019 a constituit 12,2 născuți-vii la 1000 locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani. În perioada 2015-2019 cea mai înaltă rată a natalității, s-a înregistrat în anul 2015, constituind 14,5 născuți-vii la 1000 locuitori.

Femeile din mediul rural nasc la o vârstă mai tânără comparativ cu cele din mediul urban

Comportamentul reproductiv în rândul femeilor de vârstă fertilă a suferit transformări în ultimii ani, evidențiate atât în diferenţele de vârste la prima naștere, cât şi în diferențele pe medii de reşedinţă ale acestora. Astfel, vârsta medie a mamei la prima naștere, în anul 2019, a fost de 25,2 ani. Femeile din mediul rural au născut la o vârstă mai tânără – 24,1 ani, comparativ cu cele din mediul urban – 27,0 ani. Distribuţia născuţilor-vii în funcție de vârsta mamei evocă concentrarea acestora în intervalul de vârstă de până la vârsta de 30 ani. În același timp, s-a diminuat nesemnificativ ponderea copiilor născuți în afara căsătoriei. Nivelul natalității extraconjugale, în anul 2019, constituia 19,3%, sau aproape fiecare al cincilea copil s-a născut în afara căsătoriei. În mediul rural, în afara căsătoriei s-au născut 22,2% din născuți-vii comparativ cu 14,9% în mediul urban.

Rata de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar este în creștere

Către sfârșitul anului 2019, în țară au funcționat 1486 instituții de educație timpurie, inclusiv 829 cu statut de creșă-grădiniță, 543 – grădinițe, 89 – complexe educaționale, 23 – centre comunitare și 2 creșe. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie a constituit 149,7 mii copii, fiind practic la nivelul anului precedent.

Rata de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar, în anul 2019, a constituit 93,2%.

Numărul beneficiarilor de indemnizații pentru copii este în creștere

Pe parcursul anului 2019, numărul beneficiarilor (mame, tați și alte persoane) de indemnizații unice la nașterea și pentru creșterea copilului, a constituit 85 mii beneficiari (mai mult cu 9,0% față de anul 2015), inclusiv 46,9 mii persoane asigurate și 38,1 mii persoane neasigurate. Numărul copiilor pentru care au fost oferite aceste indemnizații a fost de 88,6 mii copii. Proporția copiilor acoperiți cu indemnizații pentru îngrijirea copilului în numărul total al copiilor de până la 3 ani a constituit 85,8%, în anul 2019.

Începînd cu 1 ianuarie 2019, mărimea medie a indemnizației unice la nașterea copilului a constituit 6303 lei, iar începînd cu 1 iulie 2019 – 7911 lei. În cazul indemnizaţiei lunare pentru persoanele asigurate, acordată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, aceasta a constituit 1846,5 lei, faţă de 696,4 lei în cazul persoanelor neasigurate, acordată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani. În anul 2019, din cele 46,9 mii persoane asigurate care au beneficiat de această indemnizaţie, 39,4 mii persoane au fost mame, 7,1 mii persoane – tați și 0,3 mii alte persoane. În cazul persoanelor neasigurate, din cei 38,1 mii beneficiari, 37,8 mii beneficiari au fost mame, 206 persoane – tați și 25 – alte persoane.

Sănătatea copiilor

Conform datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în anul 2019, numărul medicilor pediatri în sistemul naţional de sănătate a constituit 471 medici. La 10 mii copii în vârstă de 0-17 ani, în medie, au revenit 8 medici pediatri şi circa 47 paturi pentru copii de toate profilurile, amplasate în instituțiile medico-sanitare. În total, în instituţiile medico-sanitare au fost internaţi 121,4 mii copii sau fiecare al cincilea copil.

Incidenţa prin boli la copii în primul an de viaţă a constituit 1454,4 cazuri noi la 1000 copii. Cel mai des copiii au suferit de boli ale aparatului respirator (941 cazuri noi la 1000 copii), anemie (141 cazuri noi la 1000 copii), boli infecţioase şi parazitare (50 cazuri noi la 1000 copii), afecţiuni din perioada perinatală (49 cazuri noi la 1000 copii) şi boli ale sistemului nervos (37 cazuri noi la 1000 copii).

Ce ține de boli grave, copiii de 0-17 ani suferă cel mai des de boli ale aparatului respirator, boli infecțioase și diverse leziuni traumatice. Cele mai multe cazuri noi de tumori la copii se atestă la nivelul țesutului limfoid, creierului și altor părți ale sistemului nervos, iar numărul cazurilor noi de tumori maligne este mai mare în cazul copiilor cu vârsta de 5-14 ani și în special a băieților. Numărul cazurilor de tubercuoză, de asemenea, este mai mare în cazul băieții și mai ales în mediul rural.