Marcarea neconformă, lipsa mențiunilor despre producător, anul roadei, categoria, comercializarea produselor cu termenul de valabilitate expirat și lipsa rapoartelor de încercări pentru apa potabilă- sunt doar câteva dintre neregulile depistate de ANSA.

În perioada  11-17.02.202, inspectorii din cadrul Direcțiilor Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor au efectuat 373  controale oficiale, dintre care:

– Unităţi de comerţ – 96;

– Unităţi de alimentaţie publică – 27;

– Instituții de învățământ general/IET – 65;

– Depozite – 3;

– Aziluri – 3.

În rezultatul controalelor oficiale au fost: emise 81 prescripţii, întocmite 29 procese-verbale cu privire la contravenţie și elaborat 1 plan de remediere.

ansa.gov.md

 

Au fost depistate următoarele neconformităţi:

  • starea sanitaro-igienică nesatisfăcătoare;
  • echipament de lucru incomplet;
  • lipsa controlului medical și instruirii igienice;
  • mijloace de măsurare neverificate metrologic;
  • înșelare la măsurare și achitare;
  •  nerespectarea vecinătății produselor;
  • lipsa certificatelor de conformitate și a celor de inofensivitate;
  • neafișarea la loc vizibil a informației pentru consumatori, denumirea întreprinderii inclusiv și a programului de lucru.

În rezultatul controalelor au fost retrase din comerț produse de origine animală şi non-animală în cantitate de 290,12 kg  și 125 unități de ambalaj.

În cazul în care se depistează produse alimentare neconforme sau abateri în domeniul legislației protecției consumatorului, consumatorii sunt îndemnați să depună o petiție la Agenție: 0(22) 26 46 43

ansa.gov.md

 

Distribuie articolul: