În urma publicării deciziei oficiale luate de Comitetul ESC cu privire la demersul inițiat, referitor schimbarea piesei, Alla Donțu a publicat textul cererii prin care califică această hotărâre unanimă de respingere, drept „una ilegală, neîntemeiată, imprevizibilă, respectiv, inechitabilă”. Producătoarea proietului Elle solicită, din parte Comitetului, anularea ultimei decizii și acceptarea înlocuirii piesei „Tare” cu piesa „Extaz”.

Producătoarea proiectului muzical Elle a decis să facă public răspunsul la Decizia demersului adresat Comitetului de Organizare a ESC 2016, aducând la cunoștință că aceasta a fost depusă în Anticamera TRM. Cererea depusă de Alla Donțu solicită anularea deciziei din 17 decembrie 2015, privind respingerea solicitării participantelor proiectului „Elle” de înlocuire a piesei din concurs.

„Stimate Doamne, Stimați Domni,

La data de 16 decembrie 2015, participantele la proiectul ,,Elle” au înaintat către Domniile Voastre un demers prvind admiterea înlocuirii piesei ,,Tare”, cu care s-au înscris acestea în concurs, cu piesa „Extaz”. Totodată, s-a solicitat sesizarea organismului central al ESC 2016 în vederea obținerii unei recomandări asupra problemei ridicate în speță.

La data de 18 decembrie 2015, unul dintre semnatarii demersului, doamna Alla Donțu, a fost informată despre faptul că, la data de 17 decembrie 2015 Comitetul organizatoric a decis respingerea demersului ca neîntemeiat, pe motiv că, înlocuirea piesei în concurs se asimilează cu înregistrarea unei noi piese, fapt care ar urma să fie făcut până la data de 07 decembrie 2015.

Considerăm decizia indicată ca fiind ilegală și neîntemeiată pentru următoarele:

1. Conform principiilor generale ale organismului central de organizare a ESC 2016, organizatorii naționali, la desfășurarea preselecției naționale, au obligația să se ghideze de principiul echității și transparenței.

Cu referire la echitate:

În speță, RESPINGEREA DEMERSULUI ,,ELLE” comportă un caracter INECHITABIL, COMPORTÂND UN CARACTER EXCLUSIV FORMALIST CEL PUTȚIN PENTRU URMĂTOARELE:

Remarcăm că, conform Regulamentului, Elle urma să se înregistreze în concurs cu piesa aleasă până la data de 07 decembrie 2015, fapt care a fost făcut în mod conform. Pentru a putea înțelege esența problemei, urmează să fie analizată natura juridică și scopul dății de 07 decembrie 2015 incluse în Regulament. Astfel, după natura juridică, data-limită de înregistrare la concurs are caracterul unui termen de prescripție, după scop, este asigurarea previzibilității numărului de participanți ale căror piese ar urma să fie audiate în concurs. Totodată urmează să remarcăm și tehnica legislativă folosită la aplicarea termenului de 07 decembrie 2015, care se referă la două condiții cumulative: înregistrarea participantului și a piesei, nefiind prevăzută formula înregistrarea participnatului și/sau a piesei. În cazul în care participantul a respectat aceste două condiții cumulative, data de 07 decembrie 2015 și-a consumat efectele juridice față de acesta.

În condițiile speței, comitetul organizatoric a respins demersul în condiții improprii Regulamentului, or, acesta a decis aplicarea termenului de 07 decembrie 2015 din Regulament față de un participant deja înregistrat, însă după cum a fost indicat supra acest termen se aplică față de persoanele care nu s-au înregistrat în concurs până la 07 decembrie 2015.

Cu titlu de analogie, Vă vom da un exemplu din domeniul procedurii civile, spre exemplu este prevăzut că, termenul general de prescripție pentru înaintarea unei acțiuni civile este de 3 ani, cu necesitatea respectării și a condițiilor de formă la înaintarea acțiunii în justiție.

Odată ce persoana a respectat aceste două condiții cumulative, ea capătă statut de reclamant și se purcede la examinarea cauzei civile. Pe parcursul examinării cauzei, reclamantul este în drept să completeze acțiunea, să o modifice, să renunțe la ea. Iată în contextul modificării acțiunii, reclamantul este în drept să își înlocuiască toate pretențiile inițiale, ceea ce e similar cu înlocuirea acțiunii, chiar după depășirea termenului de 3 ani. Dar în acest caz, instanța nu va respinge acțiunea ca tardivă, pe motiv reclamantul a depus inițial acțiunea în termen, iar termenul de 3 ani se aplică față de cei care nu au înaintat acțiunea de bază în termen.

De altfel, nu o singură dată avocații au încercat să schimbe această interpretare a instanțelor de judecată, însă acest fapt nu a fost acceptat, ceea ce este absolut justificat, desigur, cu o singură excepție: reaua credință. Notăm că, în condițiile speței, elemente de rea credință nu au fost reținute de către organizator. De altfel, acestea nici nu pot exista.

Drept consecință, constatăm că Regulamentul a fost aplicat într-un mod absolut imprevizibil pentru membrele trupei Elle, ceea ce este contrar principiului echității.

În continuare, în lipsa unei reglementări exprese care ar interzice înlocuirea piesei în concurs, comitetul organizatoric urma să se ghideze de echitate, care presupune analiza interesului personal pri prisma interesului general. Și după cum a fost indicat în demersul inițial, solicitarea Elle este în strictă conformitate cu principiului echității. De altfel, comitetul nici nu a ridicat probleme de echitate în soluția adoptată.

Totodată, notăm că echitatea trebuie analizată în fiecare caz în parte. Reiterăm că schimbarea piesei în concurs, în condițiile speței, nu afectează decât interesele Elle. Alta ar fi fost situația dacă o asemenea solicitare ar fi fost injustă în cazul în care aceasta ar fi parvenit după prezentarea pieselor în fața juriului, or, în acest caz am fi vorbit despre promovarea unei piese în afara condițiilor de jurizare, fapt indamisibil, dar inaplicabil speței.

Concluzie: decizia de respingere a demersului Elle este una ilegală, neîntemeiată, imprevizibilă, respectiv, inechitabilă.

Cu referire la transparență

Remarcăm că demersul Elle vizează chestiuni de interes public, or, prin acesta, în principiu, se decide soarta Elle în concurs.
Respectiv, acesta sub nici o formă nu putea fi examinat în afara procedurii de citare a semnatarilor demersului și chiar a presei.

Comitetul, însă în detrimentul principiului transparenței, a examinat demersul în lipsă.

Mai mult, unul dintre membri comitetului, domnul Leonid Melnic, și-a permis să o învinuească public pe Alla Donțu de minciună, bazându-se pe niște argumente arbitare speței:

1. Că ar fi sunat-o pe Alla, anunțându-i soluția, fapt care este un neadevăr

2. Comitetul ar avea termeni pentru a anunța decizia, însă după cum se cunoaște, la data de 19 decembrie 2015 urmează să aibă loc prima etapă jurizată a concursului, respectiv orice comunicare urma să fie imediată, dar nu bazată pe niște formalități, de altfel, arbitrar invocate.

Cu titlu de diverse vom remarca că, comitetul nici măcar nu a examinat toate solicitările Elle, rămânând „mut” la solicitarea privind sesizarea organismului central ESC 2016.

Concluzie: decizia Comitetului este una contrară principiului transparenței.

Urmare a celor expuse, solicităm: admiterea prezentei cereri;  anularea deciziei din 17 decembrie 2015 privind respingerea demersului Elle de înlocuire a piesei înscrise în concurs; acceptarea înlocuirii piesei „Tare” cu care s-a înscris trupa „Elle” la concursul ESC 2016 cu piesa „Extaz”.

Notă: printr-o asemenea soluție se creează un precedent echitabil extrem de valoros. Și acest precedent vizează doar perioada de până la jurizarea pieselor înscrise în concurs, fapt care înlătură orice pretinse pericole în urma admiterii unui asemenea precedent”, se arată în cererea semnată de Alla Donțu, producătoarea proiectului Elle.

Foto: Alla Donțu

Distribuie articolul: