În perioada februarie 2020 – iulie 2022, Fundația Est-Europeană (FEE) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, implementează proiectul „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanţat de Suedia.

Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile. Un studiu realizat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare arată că femeile adesea se confruntă cu diferite forme de discriminare și hărțuire sexuală, circa 20% din aceste cazuri având loc în instituțiile de învățământ superior. Din acest motiv, unul din obiectivele de bază ale proiectului țintește spre sporirea capacității a cinci universități din Moldova de a preveni și combate hărțuirea sexuală.

Astfel, în primăvara anului 2020, a avut loc procesul de selectare a celor 5 universități care își doresc, prin efort comun, sporirea capacităților și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale în învățământul superior. Universitățile selectate sunt: Academia de Studii Economice (ASEM), Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), Universitatea Liberă Internațională (ULIM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, (USARB) Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC).

În perioada iunie – august 2020, echipa CPD și-a concentrat eforturile pe dezvoltarea metodologiei de lucru cu 5 universități selectate privind prevenirea și combaterea fenomenului de hărțuire sexuală. Conceptul oferă o imagine de ansamblu asupra metodologiei și intervenției propuse pentru a preveni / reduce hărțuirea sexuală în instituțiile de învățământ, principalele domenii de intervenție, standarde de calitate pentru fiecare prevenire și investigație a cazurilor de hărțuire sexuală, instrumente de evaluare a politicilor interne și proceduri care abordează hărțuirea sexuală în universități.

Începând cu luna septembrie, universitățile selectate împreună cu echipa Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) urmează să realizeze următoarele activități:

  • Desfășurarea unei cercetări în cadrul instituțiilor de învățământ superior – care are drept scop identificarea prevalenței fenomenului hărțuirii sexuale, percepțiilor și atitudinilor comunității academice, măsurilor de protecție existente etc.
  • Dezvoltarea capacităților comunității academice  din cadrul a cinci universități (studenți și personal academic) de a preveni și combate fenomenul hărțuirii sexuale în sistemul educațional – presupune organizarea de seminare/ sesiuni de instruire pentru studenți, sesiuni/ședințe de lucru cu reprezentanții departamentului RU privind politicile de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ.
  • Suport pentru îmbunătățirea regulamentelor și procedurilor interne ale cinci instituții de învățământ superior – suport în revizuirea și ajustarea procedurilor și documentelor interne, elaborarea unui plan de acțiuni în vederea prevenirii și combaterii hărțuirii sexuale, suport în realizarea acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului.
  • Informarea și sensibilizarea societății privind fenomenul hărțuirii sexuale în universitățile-țintă – desfășurarea campaniilor de informare, organizarea dezbaterilor și discuțiilor publice în cadrul universităților privind hărțuirea sexuală și mecanisme de raportare, diseminarea informației în către alte instituții de învățământ.
  • Schimb de bune practici – organizarea evenimentelor de schimb de experiență și bune practici între instituții de învățământ de diferite nivele (profesional, profesional-tehnic, terțiar etc).