Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că procedura de înmatriculare a vehiculelor a fost simplificată, după ce Executivul a aprobat o hotărâre în acest sens în luna martie.

Potrivit ASP, Guvernul a aprobat modificarea procedurii pentru înmatricularea vehiculelor pentru a reduce numărul de vizite la ghișeu. Astfel, un șir de acte nu vor mai fi obligatorii, iar accesul la documentele disponibile pe platforma MConnect va fi extins.

Prin simplificarea procedurilor, a fost eliminată obligativitatea prezentării multiplelor formulare în cazul în care datele sunt disponibile în resursele informaționale și pot fi furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate.

În acest sens, nu va mai fi necesară prezentarea pe suport de hârtie a următoarelor documente:

  • asigurarea obligatorie RCA (răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule);
  • dovada inspecției tehnice periodice valabile;
  • dovada achitării taxei de utilizare a drumurilor.

De asemenea, a fost exclusă obligativitatea prezentării vehiculului la ASP pentru prestarea următoarelor servicii:

  • transcrierea transmiterii dreptului de proprietate;
  • eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare;
  • radierea din evidență a vehiculului.

Prin urmare, procedura de identificare a vehiculului prin verificarea numerelor șasiului, caroseriei și motorului se va desfășura doar la înmatricularea primară de stat și la eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a reutilării vehiculului.

Distribuie articolul: