După doi  ani de pandemie, copiii și adolescenții se vor bucura din nou de odihnă și recreere în taberele de vară. O hotărâre în acest sens a fost aprobată ieri în ședința Guvernului.

Documentul prevede responsabilitățile autorităților publice în procesul de organizare a odihnei copiilor (pregătirea taberelor de odihnă, dotarea cu inventarul și utilajul necesar); finanțarea taberelor de odihnă pentru copii și adolescenți (bugetul de stat, bugetele locale, mijloace achitate de părinți și resursele alocate de întreprinderi, organizații și asociații); acordarea biletelor de odihnă pentru unele categorii de copii; numărul și beneficiarii biletelor de odihnă achiziționate de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC) etc.

Costul orientativ al unei zile în taberele de odihnă pentru copii și adolescenți, finanțată din bugetul de stat, va fi  de 310 lei, iar în taberele cu sejur de zi – 243 lei.

Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, în bugetul CNAS, pentru organizarea odihnei copiilor și adolescenților, sunt prevăzute 9 mil.lei, iar în bugetul MEC, conform Legii bugetului de stat, sunt planificate 1,3 mil. lei.

Totodată, din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale, în acest scop sunt prevăzute 87,3 mil. lei. Autoritățile publice locale pot contribui suplimentar cu mijloace financiare din contul veniturilor proprii, defalcărilor de la impozitele și taxele de stat, dar și altor surse permise de legislație.

În limita cheltuielilor prevăzute pentru anul curent, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va achiziționa bilete pentru elevii din instituţiile de învățământ general din raioanele de est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender, subordonate MEC, precum și pentru copiii refugiați din Ucraina.

Organizarea şi desfășurarea odihnei de vară pentru copii și adolescenți în sezonul estival 2022 va fi monitorizată de către o Comisie guvernamentală.

Sursa: mec.gov.md

Distribuie articolul: