Republica Moldova se pregătește să implementeze un nou Cod Silvic, care va stabili regulile pentru gestionarea durabilă a pădurilor și pentru conservarea și refacerea biodiversității. Proiectul urmează să fie aprobat de miniștri și apoi supus dezbaterilor în Parlamentul Moldovei.

Se menționează că Republica Moldova are deja un Cod Silvic adoptat în 1997, dar conform Ministerului Mediului, acesta conține prevederi vagi și generale.

Astfel în actualul Cod silvic lipsesc prevederi cu referință la administrarea şi gospodărirea fondului forestier proprietate publică a administrației publice locale, pădurile și altă vegetație forestieră. Foarte succint sunt redate drepturile şi obligaţiunile gestionarilor şi beneficiarelor fondului forestier, în special pentru pădurile publice și private, cerințele către folosința fondului forestier în scop de recreere sau pentru activitate cinegetică.

Lipsesc așa prevederi ca „conservarea biodiversității”, „împădurirea terenurilor degradate şi plantarea perdelelor forestiere de protecție pe terenurile din afara fondului forestier”, „certificarea pădurilor” și „evidența produselor lemnoase și nelemnoase la comercializarea acestora””, se arată în nota informativă a proiectului noului Cod Silvic.

Noile prevederi urmează să reglementeze dreptul de proprietate asupra terenurilor fondului forestier, competențele autorității publice centrale și a celei administrative pentru silvicultură și cinegetică, modul de atribuire a terenurilor din fondul forestier în alte scopuri decât cele silvice, vor stipula care sunt actele ce confirmă recoltarea și transportarea lemnului, modul de reconstrucție și regenerare a pădurile, măsurile de protecție a fondului forestier dar și vor stabili răspunderea juridică pentru încălcarea legislației în domeniul silvic.

Distribuie articolul: