Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a emis noi modificări în regulamentele sale. Anumite teze din clasa a XII-a vor fi eliminate pentru unii elevi, iar școlile din Moldova ar putea deveni mai atractive pentru elevii din străinătate.

Certificatele cu recunoaștere internațională ne scapă și de teze

Una dintre principalele modificări este că elevii din clasa a XII-a, care dețin un certificat cu recunoaștere internațională a competențelor lingvistice în limbi străine sau în domeniul informaticii vor fi scutiți de la ultimele teze semestriale la limba străină și, respectiv, informatică.

Potrivit documentului, elevii care dețin certificate de competență lingvistică egală sau superioară nivelului B2 (C1 pentru candidații din clasele bilingve) vor avea nota „10” din oficiu la ultima teză la disciplina Limba străină. Nota maximă din oficiu la ultima teză semestrială la Informatică vor obține și absolvenții care au promovat examenele pentru certificarea internațională a competențelor specifice domeniului informaticii.

Elevii de peste hotare nu vor mai susține diferențe de program

O altă prevedere importantă se referă la înmatricularea elevilor care au urmat studiile într-o instituție de învățământ de peste hotare în sistemul educațional național. Astfel, aceștia nu vor susține diferențe de program, ci doar vor urma curriculumul național conform anului școlarizării.

Nu vor susține diferențe de program pentru anii precedenți de studii nici:
# elevii din clasele liceale transferați de la un profil la altul pentru disciplinele școlare care au un număr diferit de ore;
# elevii absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic la încadrarea în învățământul liceal prin transfer sau înmatriculați în cadrul concursului de admitere în învățământul liceal;
# elevii absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic și ai școlilor medii de cultură generală la încadrarea în învățământul liceal cu frecvență redusă.

O altă modificare ține de notarea elevilor în cadrul evaluărilor formative. Astfel, la toate disciplinele școlare se vor nota rezultatele învățării, obținute la evaluarea formativă (la realizarea sarcinilor de învățare și a produselor curriculare), la evaluarea sumativă (după caz, se apreciază cu calificative/descriptori, aplicând procedeul de convertire) și se vor înscrie în catalogul școlar, fiind argument pentru calculul la încheierea mediilor semestriale.

Distribuie articolul: