Asociația Obștească EcoContact în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale din mai multe raioane ale țării au întreprins în ultimii doi ani, o serie de măsuri sporite pentru a asigura protecția și securitatea populației. Despre ce anume este vorba, vezi mai jos.

În raioanele Strășeni, Călărași, Edineț, Ocnița și Ștefan Vodă au avut loc diverse acțiuni cu scopul sporirii securității și siguranței populației. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea rolului voluntarilor și al populației în protecția civilă” (ProVoice), implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Agenției Austriece pentru Dezvoltare și a avut drept scop consolidarea cooperării dintre țările de vecinătate privind managementul voluntarilor, voluntariatul spontan și sporirea conștientizării față de necesitatea pregătirii pentru a face față dezastrelor.

Astfel, satele Cojușna, Sipoteni, Lozova, Terebna, Hădărăuți, Fetești și Copceac au beneficiat de suport tehnic în deschiderea și dotarea cu echipamente necesare și instrumentar performant pentru posturile de Salvatori și Pompieri Voluntari, în sumă totală de 200.000 lei, care vor asigura forța primară pentru intervenții în caz de incendii până la venirea pompierilor profesioniști.

O altă acțiune inițiată în cadrul proiectului ProVoice, a fost instruirea personalului și a voluntarilor din cadrul unităților de salvare, dar și oferirea asistenței metodică și practice din partea specialiștilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

De asemenea, o atenție sporită s-a acordat informării populației prin acțiuni de conștientizare privind prevenirea dezastrelor cauzate de incendii – situații de urgență, când copiii prezintă cel mai mare risc de vulnerabilitate. În acest sens, Gimnaziul din satul Hădărăuți (raionul Ocnița) și Liceul Teoretic din satul Fetești (raionul Edineț) au fost dotate fiecare cu 20 de detectoare de fum, care vor monitoriza siguranța elevilor la ore și vor contribui la prevenirea incendiilor, susținând astfel campania promovată de IGSU „O casă protejată – o viață salvată”.