Între Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău şi Şcoala Profesională Nr.2 a fost încheiat un parteneriat, prin care mai mulți viitori bucătari pot desfășura practica de lucru în instituțiile. 4 elevi ai respectivei instituții au realizat practica la Grădinița Nr. 16 din Capitală.

În cadrul Instituției de Educație Timpurie s-a organizat şi desfăşurat instruirea practică propriu-zisă pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor practice ale elevilor în aspect aplicativ. Cei 4 bucătari care vor absolvi în curând Școala profesională Nr.2 au dat dovadă de o pregătire teoretică bună, manifestând atitudine responsabilă, abilităţi practice, ingeniozitate și creativitate.

„Menționăm faptul că această colaborare a fost productivă, deoarece le-a oferit elevilor posibilitatea de a implementa zilnic achiziţiile teoretice şi practice la prepararea tehnologică a bucatelor. Elevii au fost încurajaţi să se angajeze conform profilului meseriei în instituţia respectivă, ținând cont de faptul că nu avem suficiente cadre calificate”, se spune într-un comunicat al direcției generale Educație, Tineret și Sport Chișinău.

Precizăm că DGETS își manifestă deschiderea spre colaborare în vederea promovării bunelor practici.

Foto: DGETS