Femeile sunt încurajate şi susţinute pentru a completa rândurile Inspectoratului General al Poliţie (IGP). De această părere sunt observatorii Promo-LEX, care susțin că din 2019 și până în prezent ponderea în ansamblu a femeilor în Poliție a crescut la 18%.

Femei în poliție (Date din 1 iulie 2020):

1.255 (16,38%) de femei polițiste (angajate în funcțiile polițienești de ofițer și subofițer) erau angajate în Poliție din totalul de 7.658 de polițiști, fără persoanele care se află în concediu de îngrijire a copilului. Totodată, ponderea femeilor polițiste, luând în considerare și persoanele care se află în concediul de îngrijire a copilului, este de 18,87% (tabelul nr. 1);

1.427 (18,14%) de femei (angajate atât în funcții polițienești de ofițer și subofițer, cât și în funcții civile) erau angajate în Poliție din totalul de 7.866, fără persoanele care se află în concediu de îngrijire a copilului. Totodată, ponderea femeilor în Poliție, luând în considerare și persoanele care se află în concediul de îngrijire a copilului, este de 20,5%.

„Deși sunt depuse eforturi privind suplinirea funcțiilor vacante, rămâne în continuare îngrijorător numărul mare de funcții vacante în cadrul IGP. La 30 iunie 2020, 690 de funcţii poliţieneşti de ofiţeri, 564 de funcţii poliţieneşti de subofiţeri și 35 de funcții civile erau vacante”, susțin observatorii.

Potrivit Raportului de activitate a poliției pentru primul semestru al anului 2020, în perioada de referință au fost angajate 478 de persoane (92 – femei, 386 – bărbați) și au fost concediate 477 de persoane (75 – femei, 402 – bărbați).

Datele enunțate mai sus se regăsesc în cel de-al patrulea raport privind reformarea poliției din Republica Moldova, elaborat de Asociația Promo-LEX.

Foto: Politia Republicii Moldova