Partidul Național Moldovenesc propune interzicerea contractelor de înstrăinare a bunurilor între medici și pacienți în vederea protejării drepturilor și integrității acestora

Partidul Național Moldovenesc (PNM), angajat în susținerea valorilor justiției și protecției cetățenilor Republicii Moldova, aduce în atenția publicului o inițiativă legislativă crucială pentru consolidarea cadrului legal în domeniul medical. Această inițiativă vizează modificarea Codului civil nr. 1107-XV din 06.06.2002, pentru a interzice încheierea contractelor de înstrăinare a bunurilor între medici și pacienți.

În lumina relației esențiale de încredere dintre medic și pacient, este imperativ să se prevină orice potențial conflict de interese sau influență inadecvată asupra deciziilor pacienților în contexte vulnerabile. Propunerea noastră extinde prevederile legale existente referitoare la interzicerea donațiilor între medici și pacienți pentru a include și contractele de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață.

Astfel, PNM propune inserarea unui nou articol în Codul civil, care să interzică explicit încheierea contractelor de înstrăinare a bunurilor între medici (inclusiv rudele sau afinii acestora până la gradul patru inclusiv) și pacienții lor. Această măsură este esențială pentru a proteja cetățenii în situații de vulnerabilitate și pentru a menține integritatea relației medic-pacient.

Solicităm cu respect Parlamentului Republicii Moldova să examineze și să susțină această inițiativă legislativă, în scopul de a consolida protecția juridică a cetățenilor și de a asigura un cadru legal care să reflecte valorile etice și integritatea în domeniul asistenței medicale și juridice.

Adoptarea acestei modificări legislative reprezintă un pas semnificativ către creșterea încrederii cetățenilor în sistemul medical și juridic al Republicii Moldova, eliminând orice suspiciuni de influență inadecvată sau conflicte de interese în procesul de luare a deciziilor importante privind patrimoniul și sănătatea lor.

PNM reiterează angajamentul său ferm față de protejarea drepturilor și bunăstării cetățenilor și își exprimă încrederea că Parlamentul va susține această inițiativă în beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Distribuie articolul: