Astăzi, 14 noiembrie, Banca de Alimente din Moldova cu sprijinul Uniunii Europene a lansat platforma onlineDonezalimente.md. Platforma prezintă un proiect digital inovator care va ușura procesul logistic de recuperare aalimentelor de la agenții economici din lanțul agro-alimentar și redistribuire către serviciile de cantină socială și alte serviciisociale unde se furnizează hrană.

Platforma Donezalimente.md a fost dezvoltată în cadrul proiectului Parteneriate pentru servicii de cantină socialăincluzive și durabile finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțatși implementat de I.P. ,,Keystone Moldova’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’ și I.R.M.S. ,,Diaconia. Proiectul își propune ca contribuie la dezvoltarea serviciilor de cantină socială din țași îmbunătățeas mecanismul de recuperare a alimentelor. Înacest context, suportul acordat pentru dezvoltarea Băncii de Alimente se axează pe creșterea capacității de colectare a surplusului de produse din lanțul agro-alimentar pentru a fi redirecționat către serviciile sociale.

Platforma DonezAlimente.md a fost creată pentru a-iconecta pe cei aflați în nevoie cu cei care pot oferi sprijin. Astfel, contribuim la o societate mai echitabilă și mai incluzivă. Totodată, contribuim activ la crearea unei culturi a solidaritățiipentru reducerea risipei alimentare. Uniunea Europeană susțineactivitatea Băncii de Alimente pentru promovează respectulpentru hrană, precum și valoarea muncii celor care cultivă, prepară și distribuie alimente. Recuperarea alimentelor bunepentru consum reduce risipa de alimente. Un astfel de mecanismeste implementat pe scară largă în Uniunea Europeană și a luatamploare recent în Republica Moldova. Noi salutăm acestlucru”, a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul UniuniiEuropene în Republica Moldova.

Banca de Alimente este responsabilă de gestionarea platformei Donezalimente.md care va funcționa conform următorului mecanism:

1. Agenții economici din lanțul agro-alimentar se înregistrează pe platformă în calitate de donatori de produsealimentare, specificând cantitatea, tipul și localizarea alimentelorde care dispun
2. Organizațiile prestatoare de servicii sociale ce furnizeazăhrană pentru persoane aflate în dificultate se înregistrează pe platformă în calitate de beneficiari ai Băncii de Alimente.
3. Echipa Băncii de Alimente facilitează conectarea donațieide alimente cu serviciile sociale.
4. Serviciul social va prelua direct alimentele disponibile de la donator, fără a fi necesar acestea ajungă inițial îndepozitul Băncii de Alimente.

În calitate de utilizatori ai platformei se vor putea înregistradoar donatorii de produse alimentare și organizațiile ce presteazăservicii sociale, acces la informația cu privire la cantitățile de produse alimentare disponibile având doar utilizatorii și echipaBăncii de Alimente.

Oleg Paraschiv, director executiv Banca de Alimente:,,Grație tehnologiei și unui sistem care a fost dejapilotat în câteva țări din Uniunea Europeană, prin intermediulplatformei va fi monitorizată constant recuperarea și distribuțiaproduselor alimentare, așa încât păstrăm cât mai multealimente în consumul uman și nu le transformăm în deșeuri.’’

Ludmila Malcoci, directoare executivă Keystone Moldova:,,Pentru serviciile sociale platforma este un instrument menit ușureze accesul la produsele alimentareoferite gratuit în regiunea în care activează, astfel încât maimulte persoanelor aflate în dificultate poată beneficia de o masă caldă.’’

Pe parcursul unui an de când Banca Alimente din Moldova beneficiază de suportul Uniunii Europene, au fost recuperatcirca 90 de tone de alimente ce au fost au fost distribuite în 39 de servicii sociale. În cadrul acestor servicii sociale peste 5000 de persoane au beneficiat de produsele alimentare recuperate.

Distribuie articolul: