Ministerul Finanțelor a venit la începutul acestei săptămâni cu recomandarea ca băncile comerciale să acorde perioade de grație la creditele în curs pentru lunile în care a fost instituită starea de urgență. Printre primii care au comunicat amânarea achitării ratelor la credite au fost cei de la Moldova Agroindbank. MAIB vine cu anumite precizări foarte utile persoanelor fizice care au împrumuturi la această bancă.

„Ţinând cont de numeroasele întrebări adresate privitor la decizia de amânare a plăţilor la ratele creditelor acordate persoanelor fizice, inclusiv dobânzile, Moldova Agroindbank specifică:

  1. Atât plata ratelor la credite, cât şi plata dobânzilor ce vor fi calculate pentru lunile martie, aprilie şi mai 2020 se vor transfera pentru plată în luna iunie.
  2. Pentru sumele date banca nu va calcula şi nu va percepe nici o penalitate şi/sau dobândă de întârziere.
  3. În iunie, clienţii vor dispune de două modalităţi de executare a obligaţiei de plată a ratelor la credit de consum şi a dobânzilor:

(a) vor achita sumele ratelor la credit şi dobânzile calculate la acesta pentru perioada martie-iunie,

(b) în cazul în care vor dori să eşaloneze suma ratelor la credit şi a dobânzilor, vor depune o cerere de modificare a graficului de rambursare, iar banca va perfecta un grafic nou de rambursare a creditului, convenit cu clientul.

Menționăm că graficul de rambursare poate fi modificat doar la solicitarea clientului.

  1. Deşi modificarea graficului de rambursare constituie o modificare a contractului, fapt pentru care în contractul de credit este prevăzută încasarea unui comision, ţinând cont de situaţia creată în legătură cu COVID-19 şi înţelegând dificultăţile cu care se confruntă clienţii băncii, modificarea graficului de rambursare a creditului va fi efectuată de către bancă fără a percepe de la clienţi comisionul pentru modificarea clauzelor contractuale.
  2. Banca va întreprinde acţiunile necesare pentru a asigura recepţionarea şi perfectarea rapidă a cererilor de modificare a graficului de rambursare, inclusiv, dacă va fi necesar, va implica mai mult personal.

Menţionăm că în cazul în care au posibilitate, clienţii pot achita ratele conform graficului. Plata poate fi efectuată prin intermediul aplicaţiei MAIBank sau Internet Banking, pentru a evita vizita la bancă.

Amintim că decizia a fost luată pentru a nu expune clienţii şi apropiaţii riscului de infectare cu COVID-19, precum şi înţelegând faptul că clienţii ar putea să se confrunte cu dificultăţi financiare în contextul restricţiilor impuse pentru a preveni răspândirea COVID-19”, se menționează într-un comunicat al MAIB.

P