În scopul promovării educației politice în rândul tinerilor, Asociația INVENTO lansează apel deschis pentru înscrieri în proiectul Parlamentul Tinerilor – ediţia a IV-a, o simulare a procesului legislativ în Republica Moldova, desfășurat pe fracțiuni politice, comisii parlamentare, precum şi în plen.

Scopul acestui proiect este să ofere tinerilor posibilitatea înţelegerii importanţei, rolului şi funcţiilor Parlamentului, familiarizarea cu doctrinele partidelor politice parlamentare, creșterea nivelului de înțelegere a proceselor și tehnicilor legislative în spiritul valorilor democratice cât și împuternicirea tinerilor să desfășoare activități de cetățenie activă în comunitățile de origine.

Proiectul este dedicat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani, din toată țara, inclusiv din regiunile Găgăuzia și Transnistria, și se va desfășura: scenariul 1 – format online sau scenariul 2 – format fizic. Scenariul se va actualiza pe parcursul desfășurării proiectului, în funcție de situația epidemiologică din țară. Participanții selectați vor beneficia, mai întâi, de un program de instruire politică cu experți naționali și internaționali, în perioada 10-11 octombrie și 17-18 octombrie. Ulterior, exercițiul de simulare a procesului legislativ este planificat pentru perioada 26-27 octombrie.

Ce va oferi acest proiect?

  • Posibilitatea de a deveni deputat pentru două zile și desfășurarea activității similare unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova;
  • participarea la lucrările grupurilor parlamentare, în comisiile de specialitate și în plen;
  • cunoașterea deputaților din actuala legislatură a Parlamentului;
  • dezvoltarea abilităților de negociere.

Pentru aplicare la proiect, fiecare candidat va elabora o notă conceptuală (vezi modelul) cu privire la o problemă din următoarele domenii:

  • Educație (organizarea sistemului educațional, calitatea educației etc)
  • Protecție socială (servicii pentru sănătate, incluziunea persoanelor cu oportunități reduse pe piața muncii, familie etc)
  • Dezvoltare economică (lansarea unei afaceri, dezvoltarea unor industrii specifice, stagii pentru tineri)
  • Protecția mediului (managementul deșeurilor, reducerea consumului, responsabilizarea mediului de afaceri etc).

Aplicarea poate fi făcută în format electronic, prin una din următoarele modalități (la alegere):
1. completarea online a dosarului de înscriere;
2. expedierea dosarului cu Formularul de aplicare, CV-ul personal, Nota Conceptuală la adresa de e-mail: [email protected], cu indicarea următorului titlu în email: „Parlamentul Tinerilor 2020”; până în data de 25 septembrie 2020, ora 23:59.

Selecția candidaților se va face în funcție de punctajul obținut pe baza CV-ului și a notei conceptuale propuse. Se pot înscrie doar cei care sunt disponibili pe tot parcursul proiectului, și anume:10-11 octombrie, 17-18 octombrie și 26-27 octombrie. Organizatorii vor asigura participanților masa, iar pentru persoanele din afara Chișinăului – cazare și transport.