În cadrul ședinței festive prilejuite de Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care a avut loc la 9 noiembrie 2018, maestrul Nicolae Botgros, conducător artistic şi prim-dirijor al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii” a fost distins cu titlul onorific de Doctor Honoris Causa al AȘM.

Decizia de a i se conferi onorificul titlu maestrului a fost aprobată la 29 octombrie curent de către Prezidiul AȘM, la recomandarea Secției științe umanistice și arte a AȘM, decizie ce vine să materializeze dovada recunoașterii din partea comunității științifice a meritelor prim-dirijorului Orchestrei Naționale de muzică populară „Lăutarii”, Maestrul Nicolae Botgros, care a avut și are o contribuție substanțială la dezvoltarea artei muzicale. Însemnele prestigiosului titlu de Doctor Honoris Causa i-au fost înmânate artistului de președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca.

Tradiționalul Laudatio a fost rostit de acad. Gheorghe Mustea, dirijorul Orchestrei Companiei „Teleradio-Moldova. În discursul său, acad. Mustea a exprimat onoarea de a prezenta înaltului for al Academiei de Ştiinţe meritele speciale ale distinsului invitat, maestrul Nicolae Botgros, reputat muzician, dirijor, director artistic al Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”, Artist al Poporului din Republica Moldova, trecând în revistă, succint, unele repere din biografia şi activitatea de creaţie a maestrului omagiat, cel care şi-a sărbătorit, în acest an și cea de-a 65-a primăvară în evoluţia prodigioasei sale vieţi.

 

„Timp de peste 40 de ani, destinul, activitatea, profilul de creaţie, stilul de interpretare, diversitatea şi amploarea repertoriului, dar şi geografia turneelor şi succesul mediatic fenomenal al orchestrei se datorează, în mod plenar, viziunii novatoare, talentului, inspiraţiei şi forţei de muncă extraordinare a maestrului Nicolae Botgros. Personalitate emblematică a culturii naţionale, venerabilul nostru omagiat s-a realizat pe multiple planuri. in primul rând — ca muzician polivalent, violonist virtuoz, aranjor și autor al multiplelor creaţii în stil popular”, a remarcat acad. Gheorghe Mustea.

„Dragi prieteni, eu sunt obișnuit să vorbesc din scenă și să zic dragi spectatori. Astăzi am onoarea să vă spun dragi prieteni și sunt onorat. Cred că dacă trăiau tatăl meu, mama mea, și m-ar fi văzut în acest moment, mare bucurie era pentru ei. Ei s-au bucurat de mine, de Orchestra Lăutarii, de neamul nostru, am ieșit în lume și am dus acest mare nume Botgros, pe care nu-l cunoșteau toți. Dumnezeu mi-a dat un har pe care-l port și îl duc în lume, acest har pe care-l port zi de zi cu mine, împreună cu această minunată Orchestră care a fost alături de mine. Acești oameni lucrează 24 de ore. Sacrificiul îl face pe om, ca în țara noastră să fie frumos. Cred că este unica țară în lume, unde se cântă cel mai frumos. Nu cunosc o altă muzică mai frumoasă, un popor mai talentat, unde se începe pe o notă clasică și se termină cu sârba și hora noastră”, a spus la rândul său proaspătul Doctor Honoris Causa al AȘM, Nicolae Botgros.

În cuvântul său de gratitudine, maestrul Botgros a mulțumit Academiei de Științe, tuturor membrilor Academiei
care și-au pus semnătura pentru această mare distincție pentru această onoarea ce i-a fost acordată, dar și celor prezenți care i-au întregit acest remarcabil eveniment din viața sa.

În semn de recunoștință pentru conferirea prestigiosului titlu, maestrul Botgros, împreună cu Lăutarii au susținut un concert de zile mari, apreciat drept o premiera și pentru Orchestra Lăutarii și pentru Academia de Științe. „Să vă păzească Domnul de toate cele rele!”, a exclamat cu emoții vădite ce i se citeau și în ochi și pe față Artistului.