Guvernul Republicii Moldova a aprobat reorganizarea Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (Î.S. ASD) într-o societate pe acțiuni cu capital integral de stat. Aceasta reprezintă prima etapă într-un proces amplu de restructurare și consolidare a capacităților de administrare a rețelei de drumuri naționale.

Obiectivul reorganizării este îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor fondului rutier și creșterea capacității de absorbție a finanțărilor provenite din surse externe. De asemenea, se urmărește optimizarea sistemului de construcție, modernizare, reabilitare și întreținere periodică a drumurilor publice naționale.

Următoarea etapă a procesului de restructurare implică consolidarea pachetelor de acțiuni ale statului în cadrul societăților pe acțiuni, specializate în întreținerea drumurilor publice. În faza ulterioară, se va realiza absorbția celorlalte 10 societăți pe acțiuni active în același domeniu.

Acțiunile Societății pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor” vor fi deținute de Agenția Proprietății Publice, care va asigura reorganizarea întreprinderii în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a hotărârii.

În contextul reformei în domeniul administrării proprietății publice, Guvernul are ca obiectiv restructurarea întreprinderilor de stat în alte forme juridice de organizare. Astfel, politicile publice de administrare a întreprinderilor de stat sunt aliniate la normele generale de guvernare corporativă și de clarificare a atribuțiilor fondatorului, ale consiliului de administrație și ale administratorului.

Anul trecut, economistul Vitalie Rapcea de la Expert-Grup a evidențiat riscurile transformării instituției de stat. „Inconsecvența ministerului de profil este și mai gravă în contextul în care propunerea de reorganizare a Î.S. ASD nu este fidelă nici cu propriul plan de activitate, care din 2019 până în 2021 prevedea reorganizarea Î.S. ASD în agenție (Agenția Națională a Drumurilor). Deși forma organizatorică propusă de autorii proiectului este cea de societate pe acțiuni, denumirea de „Administrație Națională a Drumurilor” trădează intenția inițială a autorităților de creare a unei agenții”, a declarat Rapcea.

Potrivit raportului financiar, Administrația de Stat a Drumurilor contabiliza un profit de 2,5 milioane de lei și venituri de 1,1 milioane de lei. Activele se cifrau la 18,5 miliarde de lei și un capital de 11,8 miliarde de lei.

Distribuie articolul: