Copiii din regiunea transnistreană rămân a fi o necunoscută pentru autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă de către avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu.

Astfel, responsabilii nu dețin date statistice despre numărul real al copiilor din regiune, nici cel al copiilor rămași fără îngrijire părintească sau abandonați, notează AGORA.md. O altă necunoscută este reprezentantă de copiii cu cerințe educaționale speciale, dar și de numărul copiilor aflați în tutelă sau curatelă.

Persistă problema documentării copiilor din regiune

Potrivit ombudsmanului nici documentarea copiilor din regiunea transnistreană, nu a fost dusă până la capăt.

„Un impediment major îl reprezintă factorul uman, necunoașterea cadrului normativ, dar și nerespectarea procedurii interne de lucru. În mod special persistă problema documentării copiilor din stânga Nistrului asupra cărora au fost instituite măsuri de ocrotire juridică în baza actelor emise de către autoritățile neconstituționale din regiune și care nu au forță juridică în dreapta Nistrului”, explică Maia Bănărescu.

La fel de actuală rămâne problema stabilirii și respectării graficului de întrevederi în cazul divorțului părinților, dar și numărul mare de  decese ale  copiilor de vârstă fragedă din cauza neglijenței părinților sau a altor persoane în grija cărora se află.

Oamenii nu-și cunosc drepturile

În altă ordine de idei, Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai a declarat că cea mai frecventă problemă semnalată de către moldoveni ține de accesul la justiție. Mai exact, oamenii se declară deranjați de tergiversarea examinării cauzelor, dar și de durata extinsă a examinării acestora.

„Cu părere de rău oamenii nu că nu-și cunosc drepturile, dar nici nu știu unde să se adreseze când le sunt încălcate. Asta vorbește despre educația în domeniul dreptului omului și despre promovarea acestora în sensul larg al cuvântului”, a spus Cotorobai.

În Raport prezentat de către avocații poporului se mai vorbește despre situația îngrijorătoare privind respectarea drepturilor și libertăților omului în localitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului. De asemenea, se menționează starea în care se află persoanele plasate în Internatul Psihoneurologic din Tiraspol, problemele legate de documentarea cetățenilor din localitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și cazurile ce țin de respectarea libertății individuale și siguranța persoanei.

Sursa: AGORA