Procesul educațional se realizează în conformitate cu curricula națională, Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal și planurile individuale coordonate cu Direcţia și aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, anunță într-un comunicat Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Municipiului Chișinău. Pentru îmbunătățirea procesului educațional a fost schimbată curricula la toate disciplinele la clasa I-i. A fost schimbată curricula și la disciplina Educația Tehnologică.
3 discipline noi
În anul de studii 2018-2019 în Planul-cadru sunt introduse trei discipline noi. Curriculum nou la disciplina Dezvoltarea personală se implantează la clasele I-i – a XII-a. Ca răspuns la cerințele societății contemporane, s-a introdus disciplina Educația digitală pentru clasele primare, care se implementează în acest an din clasa I-i. Elevii claselor a V-a și a X-a vor studia disciplina Educația pentru societate, se mai spune în comunicatul DECTS.
Criteriile de evaluare la unele discipline încă se așteaptă
Fiind o componentă fundamentală a procesului educativ, evaluarea constituie obiectul unor preocupări atente ale pedagogilor, vizând nu doar activitatea evaluativă propriu-zisă, ci şi alte componente ale practicii pedagogice cu care se află în strânsă legătură. Prin urmare, conform prevederilor Codului Educației, elevii claselor primare sunt evaluați prin descriptori, conform metodologiilor de evaluare criterială și ghidurilor aprobate de MECC. La moment, clasele gimnaziale sunt în așteptarea metodologiei de evaluare prin descriptori la disciplinele: Educația fizică, Educația muzicală, Arta plastică și Educația tehnologică, se mai menționează.
Discipline la alegere
În comunicatul instituției se precizează că, în urma planului cadru aprobat de Ministerul Educației Culturii și Cercetării se optează pentru introducerea posibilității elevilor din clasele liceale de a-și alege disciplinele studiate. La moment, în municipiul Chișinău sunt 5 licee teoretice unde se pilotează 2 variante a Planului-cadru (Liceul Teoretic „Prometeu Prim”, LT „Aristotel”, IPLT „I.Creangă”, LT „V.Alecsandri”).
Mai puține teme pentru acasă
Vestea bună pentru elevi este schimbarea instrucțiunii cu privire la temele pentru acasă. Ministerul de resort a elaborat o nouă viziune despre reducerea volumului temelor pentru acasă, pentru ca aceștia să aibă mai mult timp pentru joacă, activități extrașcolare etc.