În luna decembrie curent, SA „Moldovagaz” va furniza 166,5 mil. m3 de gaze naturale consumatorilor de pe malul stâng al Nistrului și către „Moldavskaia GRES”, în scopul producerii energiei electrice. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de prim-ministra Natalia Gavrilița. Măsura este necesară pentru asigurarea tuturor consumatorilor din Republica Moldova cu resurse energetice, în contextul în care SAP „Gazprom” a redus cu cca 56,5 % volumul de gaze naturale, livrate în țara noastră.
Alte măsuri necesare pentru asigurarea securității energetice vizează transferarea în avans, către SA „Termoelectrica”, a mijloacelor financiare necesare pentru plata compensațiilor la energia termică pentru perioada decembrie 2022 – februarie 2023. Conform prognozelor efectuate de SA „Termoelectrica”, în aces sens vor fi necesari cca 200 milioane de lei. Banii urmează a fi transferați de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice.
Membrii CSE au intervenit cu unele corectări la modul cum vor fi compensate facturile pentru locuințele debranșate de la sistemul centralizat de încălzire. Astfel, începând cu decembrie 2022, posesorii unor asemenea locuințe vor primi compensații echivalente gradului de vulnerabilitate foarte ridicată.
De asemenea, a fost prelungit, pentru perioada ianuarie – martie 2023, termenul de achiziție a energiei electrice de către SA „Energocom”, în baza negocierilor directe.
Conform Dispoziției CSE,, ÎM „Rompetrol Moldova” a fost scutită de plata sancțiunilor prevăzute în contractul cu SA „Termoelectrica”, în caz de livrare cu întârziere a păcurii, reieșind din impedimentele de ordin logistic.
În vederea suplinirii stocurilor de masă lemnoasă, Agenția „Moldsilva” va încheia direct contracte de vânzare-cumpărare a lemnului de foc cu Regia Națională a Pădurilor „Romsilva”. Ulterior, masa lemnoasă va fi repartizată către întreprinderile silvice teritoriale, în funcție de numărul solicitărilor din partea populației. Este permisă vânzarea lemnului de foc către organizațiile neguvernamentale locale și străine, în vederea susținerii păturilor social-vulnerabile, familiilor sau centrelor de plasament care adăpostesc refugiați. Pentru a asigura vânzarea masei lemnoase la un preț mai mic, importul lemnului va fi scutit de plata pentru serviciile fitosanitare și a drepturilor de import.
Textul Dispoziției mai prevede unele măsuri pentru buna funcționare a Centrelor de plasament pentru refugiați în perioada rece a anului. Astfel, a fost interzisă debranșarea acestora de la serviciile comunale. Totodată, facturile vor putea fi achitate de organizațiile necomerciale și internaționale, inclusiv de către UNHCR prin ACTED, în limita asistenței de 1 300 000 USD pentru lunile noiembrie și decembrie 2022, precum și de către OIM, în limita asistenței de 450 000 USD pentru lunile ianuarie-martie.
De asemenea, membrii CSE au intervenit cu unele măsuri de facilitare a accesului cetățenilor refugiați din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova atât pe cale terestră, cât și pe cea aeriană. Totodată, au fost abrogate mai multe derogări anterioare, a căror urgență a fost depășită. Astfel, din luna ianuarie, se va reveni la condițiile normale de efectuare a transportului din și spre Ucraina, iar taxa pentru folosirea drumurilor urmează a fi achitată de către toți posesorii de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova.