Conform Biroului Național de Statistică, numărul copiilor născuți vii în 2023 a fost de doar 24.000, înregistrând o scădere dramatică de 11% față de 2022.

De asemenea, la 1 ianuarie 2024, numărul copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani a fost înregistrat la 508.700, reprezentând 21% din totalul populației cu reședință obișnuită. Totodată, rata natalității pentru același an a însumat 9,8 nașteri vii la 1.000 de locuitori, în scădere cu 0,9 nașteri vii la 1.000 de locuitori comparativ cu 2022.

Analiza indică faptul că 50,9% dintre cei născuți au fost băieți, cu un raport de masculinitate de 104 băieți la 100 de fete, iar majoritatea nașterilor (81,8%) au avut loc după o perioadă de sarcină de peste 35 de săptămâni.

Vârsta medie a mamei la prima naștere în 2023 a fost de 25,3 ani, iar femeile din mediul rural au născut la o vârstă mai mică, în medie 23,9 ani, în comparație cu cele din mediul urban, care au avut o vârstă medie de 27,3 ani.

În ceea ce privește distribuția nașterilor vii în funcție de vârsta mamei, majoritatea (54,8%) au fost înregistrate la mamele cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani.

În 2023, în țară au funcționat 1.479 de instituții de educație timpurie, incluzând 774 de creșe-grădiniță, 597 de grădinițe, 90 de școli-grădinițe, 16 centre comunitare și două creșe. Majoritatea acestor instituții sunt deținute de sectorul public, 1.465 de unități sau 99,1%, în timp ce 14 unități sunt private. Dintre cele 1.479 de instituții, 76,3% sunt situate în mediul rural.

Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie a înregistrat o scădere.

La sfârșitul anului 2023, numărul copiilor înscriși în aceste instituții a fost de 129.600, cu aproximativ 3.800 de copii sau 2,8% mai puțin față de sfârșitul anului precedent. Scăderea este mai pronunțată în mediul rural, cu 2.800 de copii sau 4,2% mai puțini decât în 2022.

În 2023, puțin peste jumătate dintre copiii din aceste instituții erau înscriși în mediul urban (51,2%), iar 51,8% erau băieți.

Cei mai mulți copii erau înscriși în învățământul preșcolar (88,1%), cu cea mai mare pondere înregistrată în municipiul Chișinău (90,1%) și cea mai mică în regiunea Sud (85,4%).

În 2023, rata sărăciei absolute a crescut față de anul precedent, ajungând la 30,2% pentru copii, în creștere cu 1,8 puncte procentuale.

Situația copiilor diferă semnificativ în funcție de mediu. Astfel, în 2023, rata sărăciei absolute în mediul rural a fost de 44,6%, comparativ cu 14,4% în mediul urban. În plus, rata sărăciei copiilor a crescut cu 0,5 puncte procentuale în mediul urban și cu 4,1 puncte procentuale în mediul rural.

Aceste date subliniază o problemă demografică importantă pentru Republica Moldova și necesitatea unor politici și măsuri adecvate pentru stimularea natalității și contracararea scăderii populației.

Distribuie articolul: