Astăzi, deputații fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au ținut un briefing de presă, venind cu un apel către Guvern, Parlament și Președinție „să se întoarcă cu fața către educație”. Ei au susținut faptul că mulți profesori din diverse raioane ale țării ar fi rămas fără salarii în ultimele 2-3 luni, iar datoriile față de cadrele didactice ar constitui aproximativ 69 de milioane de lei.

Petru Burduja, deputat BCS, vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe, a spus că datoriile profesorilor s-au acumulat încă din luna august, respectiv de trei luni: august, septembrie și octombrie profesorii nu și-au primit salariile.

În același timp președintele raionului Basarabeasca, Piotr Pușcari, a venit cu argumente pentru demonstrarea celor spuse de Petru Burduja: „Vreau să mă împart cu informația colectată de mine din raionul Basarabeasca, căreia nu-i ajung finanțe. De exemplu, școlilor mici din satul Iordanovca nu le ajung aproximativ 369 mii lei”.

Irina Lozovan, deputată a fracțiunii BCS, a comunicat despre deficitul bugetar a 10 instituții de învățământ din raionul Ocnița, care constituie 1. 958 000 milioane de lei.

„Cetățenii întreabă de ce cheltuielile Președinției pot fi acoperite, iar pentru problemele unei instituții de învățământ bani nu se găsesc și nu se acoperă cheltuielile necesare. De asemenea mai spune lumea că prin închiderea școlilor și transportarea elevilor dintr-o localitate în alta, Guvernarea pregătește copiii de mici să plece peste hotare și să lucreze printre străini”, a conchis Petru Burduja.

Reacția Ministerului Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării a venit cu o reacție la acest subiect și a precizat că „volumul alocațiilor necesare acoperirii deficitului bugetar pentru achitarea salariilor cadrelor didactice din unele instituțiile de învățământ general pentru anul 2021, a fost aprobat prin Legea nr.135 din 14.10.2021 privind modificarea Legii bugetului de stat nr.258/2020”.

La fel a mai menționat că mâine, 3 noiembrie, Cabinetul de Miniștri urmează să aprobe proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat nr.258/2020 pentru acoperirea deficitului bugetar, necesar achitării salariilor, înregistrat în anul curent de către unele instituții de învățământ general.

Petru Burduja, deputatul blocului a mai spus: „Când au fost aprobate rectificările bugetului de stat în 2021, Ministerul de Finanțe a dat asigurări că toate deficitele financiare ale instituțiilor de învățământ sunt acoperite integral și resursele bănești necesare pentru salariile pedagogilor au fost alocate. Astăzi ne dăm seama că Ministerul Finanțelor ne-a dus în eroare și au mințit despre acest fapt”.

Reacția Ministerului Finanțelor

În legătură cu declarațiile unor deputați din Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor precum că nu au fost alocate resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru angajații din sistemul educațional, în procesul de rectificare a bugetului pentru anul 2021, comunicăm următoarele. Ministerul Finanțelor dezminte acuzațiile care au fost aduse astăzi de către deputații din Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor în cadrul Conferinței de presă. Prin Legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 135 din 14 octombrie curent, au fost alocate 170 mil. lei pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar.

Repartizarea acestor alocații pe autorități publice se efectuează în baza hotărârilor de Guvern. Astfel, Ministerul Finanțelor a elaborat și a publicat la data de 27 octombrie curent proiectul de hotărâre a Guvernului privind repartizarea și redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pe anul 2021.

Proiectul prevede, transferuri către bugetele locale în sumă de 134 mil. lei pentru asigurarea achitării salariilor până la finele anului 2021, preponderent, pentru personalul din sistemul educațional. Deoarece mijloacele propuse pentru alocare sunt destinate prioritar pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, care se finanțează în baza de cost standard per elev conform Hotărârii Guvernului nr. 868/2014, proiectul în cauză, concomitent cu alocarea resurselor suplimentare, propune o derogare temporară de la regula generală, care ar permite suplimentarea bugetelor instituțiilor de învățământ cu alocații în volume concrete, estimate reieșind din necesarul de cheltuieli la nivel de fiecare instituție.

De asemenea, se propune ca economiile formate la măsurile ce țin de organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților, desfășurarea olimpiadelor și examenelor de absolvire să fie utilizate pentru acoperirea insuficienței la cheltuielile de personal.

Cabinetul de Miniștri urmează mâine, 3 noiembrie, să aprobe proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat nr.258/2020.

Ministerul Finanțelor va asigura și în continuare ca toți angajații din sistemul educațional să primească integral și la timp salariile.

Imagine simbol: sputnik.md